เสนารักษ์ คือ บริการทางการแพทย์ ทำหน้าที่คล้ายพยาบาล จัดบริการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและพลานามัยที่เหมาะต่อการปฏิบัติการทางทหาร การอนุรักษ์กำลังรบถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของแพทย์ทหาร รัฐบาลอนุมัติตั้งโรงเรียนเสนารักษ์กองทัพบก ในปี พ.ศ. 2482 เน้นแนวทางที่สามารถรักษาชีวิติได้แก่ การห้ามเลือด การดูแลแผลเปิดทรวงอก และการเปิดทางเดินหายใจ ไม่เน้น CPR การพันแผล ดามเฝือก ฯลฯ หัตถการ รับผิดชอบในการให้การปฐมพยาบาลและดูแลการบาดเจ็บในสนามรบ พวกเขายังรับผิดชอบในการให้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มีแพทย์ที่พร้อมใช้งานรวมถึงการดูแลผู้ป่วยและการบาดเจ็บในสงคราม พวกเขาให้บริการเพื่อให้ง่ายต่อการย้ายไปพร้อมกับกองกำลังและตรวจสอบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทหารเสนารักษ์ชาวไทย

ทหารบก

แก้
 
แพทย์ ทบ.

Army Corps เริ่มก่อตั้งเป็นกองกรมกลาง กรมยุทธนาธิการ และโรงพยาบาลกลางกรมทหารบก ในปี พ.ศ. 2443 เปลี่ยนชื่อเป็นกรมแพทย์ทหารบก ต่อมาปี พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเสนารักษ์ทหารบก ได้ยกระดับเป็น กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ (1)กองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่และกรมเสนารักษ์ ในปี 2489 ย้ายกลับมาปากคลองหลอด เปลี่ยนชื่อเป็น กรมแพทย์ทหารบก อีกครั้งนับแต่นั้นมา และ พ.ศ. 2495 ได้ก่อตั้งโรงเรียนเสนารักษ์

ทหารเรือ

แก้

Naval Corps ฐานะและนามของหน่วยได้ปรับปรุงกันมาตามยุคตามสมัย เพื่อความเหมาะสม บางสมัยก็มีฐานะเป็นกรมกอง บางสมัยก็เปลี่ยนนาม คือ พ.ศ. 2475 เป็นระยะเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศชาติกำลังตกต่ำ หน่วยนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมเสนารักษ์ ราชนาวี" แล้วลดลงเป็น "กองเสนารักษ์ ราชนาวี" สังกัดกรมแพทย์สุขาภิบาลทหารบก พ.ศ. 2476 เปลี่ยนเป็น "กองเสนารักษ์ ราชนาวี" ย้ายมาสังกัดกรมทหารเรือ และกองทัพเรือ พ.ศ. 2479 เปลี่ยนเป็น "กองแพทย์ทหารเรือ" สังกัดกองทัพเรือ พ.ศ. 2493 ยกฐานะขึ้นเป็น "กรมแพทย์ทหารเรือ" สังกัดกองทัพเรือ เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้

ทหารอากาศ

แก้
 
แพทย์ ทอ.

Air Force Corps 2493 ในสงครามเกาหลี กองทัพไทยเข้าร่วมกองกำลังสหประชาชาติ แพทย์และพยาบาลทหารอากาศอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งกลับทางอากาศและปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลศัลยกรรมเคลื่อนที่ของสหประชาชาติ ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2491 กองเสนารักษ์ทหารอากาศเลื่อนฐานะเป็น "กรมแพทย์ทหารอากาศ"

แหล่งข้อมูออื่น

แก้

กองเสนารักษ์ คู่มือเสนารักษ์[ลิงก์เสีย] กองร้อยพลเสนารักษ์ เก็บถาวร 2018-08-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทบ.[ลิงก์เสีย] กรมแพทย์ ทบ. เก็บถาวร 2014-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กรมแพทย์ ทอ. เก็บถาวร 2013-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เสนารักษ์ทหารอากาศ กรมแพยทย์ ทร. เก็บถาวร 2018-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กรมเสนารักษ์ราชนาวี เก็บถาวร 2020-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

https://sites.google.com/site/nnshelaphaethyrun1240/1[ลิงก์เสีย] เนนแนวทางที่สามารถรักษาชีวิต[ลิงก์เสีย] ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการสงกลับในสนาม การบริการทางการแพทย์ เก็บถาวร 2018-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน