โทะ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า と มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 止 และคะตะกะนะเขียนว่า ト มีที่มาจากส่วนบนของมันโยงะนะ 止 ออกเสียงว่า [to] เมื่อเติมดะกุเต็งจะออกเสียงว่า [do]


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร to
+ดากูเต็ง do
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 東京のト
(โทเกียว โนะ โทะ)
รหัสมอร์ส ・・-・・
อักษรเบรลล์ ⠞
ยูนิโคด U+3068, U+30C8
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

と เป็นอักษรลำดับที่ 20 อยู่ระหว่าง て (เทะ) กับ な (นะ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโระฮะ と เป็นอักษรลำดับที่ 7 อยู่ระหว่าง へ (เฮะ) กับ ち (ชิ)

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา to โทะ-โตะ ธรรมดา
+ดะกุเต็ง
do โดะ
tou
とう, とぅ
とお, とぉ
とー, と~
トウ, トゥ
トオ, トォ
トー, ト~
โท-โต dou
どう, どぅ
どお, どぉ
どー, ど~
ドウ, ドゥ
ドオ, ドォ
ドー, ド~
โด
ทวิอักษร twa とぁ トァ ทฺวะ-ตฺวะ ทวิอักษร
+ดะกุเต็ง
dwa どぁ ドァ ดฺวะ
twi とぃ トィ ทฺวิ-ตฺวิ dwi どぃ ドィ ดฺวิ
tu, twu とぅ トゥ ทุ-ตุ, ทฺวุ-ตฺวุ du, dwu どぅ ドゥ ดุ, ดฺวุ
twe とぇ トェ ทฺเวะ-ตฺเวะ dwe どぇ ドェ ดฺเวะ

อักษรแบบอื่น

แก้

ภาษาไอนุใช้คะตะกะนะแบบเติมฮันดะกุเต็ง ト゚ สำหรับใช้แทนเสียง [tu͍] ซึ่งสามารถเขียนด้วย ツ゚ แทนก็ได้ และใช้คะตะกะนะขนาดเล็ก ㇳ เป็นพยัญชนะสะกด [t̚] เหมือนการสะกดด้วย -ต

อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+3068 1-4-40 ฮิระงะนะ โทะ
U+3069 1-4-41 ฮิระงะนะ โดะ
U+30C8 1-5-40 คะตะกะนะ โทะ
U+30C9 1-5-41 คะตะกะนะ โดะ
ト゚ U+30C8 U+309A 1-5-94 คะตะกะนะ ทุ
U+31F3 1-6-81 คะตะกะนะ โทะ ตัวเล็ก
U+32E3 1-12-78 คะตะกะนะ โทะ ในวงกลม
U+FF84 ไม่มี คะตะกะนะ โทะ ครึ่งความกว้าง

ลำดับขีด

แก้
 
ลำดับขีดในการเขียน と
 
ลำดับขีดในการเขียน ト

ฮิระงะนะ と มีลำดับขีด 2 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นเฉียงลงทางขวาขนาดสั้น จากตำแหน่งบน หยุดที่กึ่งกลางบรรทัด
  2. ขีดเส้นโค้งคล้ายตัว C ที่อ้ากว้าง เชื่อมกับปลายเส้นแรก

คะตะกะนะ ト มีลำดับขีด 2 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นตั้งจากบนลงล่าง
  2. ขีดเส้นเฉียงลงทางขวาขนาดสั้น โดยเริ่มจากกึ่งกลางของเส้นแรก

คันจิ

แก้

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าโทะ และขึ้นต้นด้วยโทะ มีดังนี้

兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟 賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度
土 奴 怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 投 搭 東 桃
梼 棟 盗 淘 湯 涛 灯 燈 当 痘 祷 等 答 筒 糖 統 到 董 蕩 藤
討 謄 豆 踏 逃 透 鐙 陶 頭 騰 闘 働 動 同 堂 導 憧 撞 洞 瞳
童 胴 萄 道 銅 峠 鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒 独 読 栃 橡

อ้างอิง

แก้