นุ, ในตัวอักษรฮิระงะนะ,หรือ ヌ ในตัวอักษรคะตะกะนะ, คือหนึ่งในตัวอักษรคะนะของญี่ปุ่น.


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร nu
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ
รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ
คะตะกะนะ
ปกติ n-

(な行 na-gyō)

nu
nuu

ぬう, ぬぅ

ぬー

ヌウ, ヌゥ

ヌー

ลับดับการขีด

แก้
 
ลำดับการขีดตัว ぬ
 
ลำดับการขีดตัว ヌ
 
ลำดับเส้นการขีด ぬ
 
ลำดับเส้นการขีด ヌ

อื่นๆ

แก้
  • อักษรเบรลล์
ぬ / ヌ ในอักษรเบรลล์ญี่ปุ่น
ぬ / ヌ

nu

ぬう / ヌー

Other kana based on Braille ぬ
にゅ / ニュ

nyu

にゅう / ニュー

nyū

  • Japanese semaphore