เฮะ, へ ในตัวอักษรฮิรางานะ หรือ ในตัวอักษรคาตากานะ คือตัวอักษรคานะตัวหนึ่งในอักษรญี่ปุ่น


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร he
+ดากูเต็ง be
+ฮันดากูเต็ง pe
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 平和のヘ
(เฮวะ โนะ เฮะ)
รหัสมอร์ส
อักษรเบรลล์ ⠯
ยูนิโคด U+3078, U+30D8
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ
รูปแบบ โรมาจิ ฮิรางานะ คาตากานะ คำอ่านไทย
ธรรมดา he เฮะ
hei へい ヘイ เฮ
ธรรมดา + ดากูเต็ง be เบะ
bei べい ベイ เบ
ธรรมดา + ฮันดากูเต็ง pe เปะ
pei ぺい ペイ เป

ลำดับขีด

แก้
 
ลำดับขีด へ
 
ลำดับขีด ヘ

อ้างอิง

แก้