ทะ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า た มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 太 และคะตะกะนะเขียนว่า タ มีที่มาจากส่วนบนของมันโยงะนะ 多 ออกเสียงว่า [ta] เมื่อเติมดะกุเต็งจะออกเสียงว่า [da]


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร ta
+ดากูเต็ง da
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 煙草のタ
(ทะบะโกะ โนะ ทะ)
รหัสมอร์ส -・
อักษรเบรลล์ ⠕
ยูนิโคด U+305F, U+30BF
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

た เป็นอักษรลำดับที่ 16 อยู่ระหว่าง そ (โซะ) กับ ち (ชิ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโระฮะ た เป็นอักษรลำดับที่ 16 อยู่ระหว่าง よ (โยะ) กับ れ (เระ)

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา ta ทะ-ตะ ธรรมดา
+ดะกุเต็ง
da ดะ
たあ, たぁ
たー, た~
タア, タァ
ター, タ~
ทา-ตา だあ, だぁ
だー, だ~
ダア, ダァ
ダー, ダ~
ดา

อักษรแบบอื่น

แก้
อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+305F 1-4-31 ฮิระงะนะ ทะ
U+3060 1-4-32 ฮิระงะนะ ดะ
U+30BF 1-5-31 คะตะกะนะ ทะ
U+30C0 1-5-32 คะตะกะนะ ดะ
U+32DF 1-12-74 คะตะกะนะ ทะ ในวงกลม
U+FF80 ไม่มี คะตะกะนะ ทะ ครึ่งความกว้าง

ลำดับขีด

แก้
 
ลำดับขีดในการเขียน た
 
ลำดับขีดในการเขียน タ

ฮิระงะนะ た มีลำดับขีด 4 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา ในตำแหน่งกึ่งบน
  2. ขีดเส้นเฉียงลงด้านซ้ายเล็กน้อยตัดกับเส้นแรก
  3. ขีดเส้นนอนถัดจากเส้นที่สอง ในตำแหน่งกลาง
  4. ขีดเส้นโค้งในตำแหน่งกึ่งล่าง มาทางซ้ายเล็กน้อยแล้วลากเส้นนอนไปทางขวา

คะตะกะนะ タ มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นโค้งลงทางซ้าย จากด้านบนถึงกึ่งกลาง
  2. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มที่กึ่งกลางของเส้นแรก แล้วหักลงโค้งไปทางซ้าย
  3. ขีดเส้นเฉียงลงขวาตัดกับส่วนโค้งของเส้นที่สอง

คันจิ

แก้

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าทะ และขึ้นต้นด้วยทะ มีดังนี้

他 多 太 汰 詑 唾 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐
岱 帯 待 怠 態 戴 替 泰 滞 胎 腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代
台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 宅 托 択 拓 沢 濯 琢 託 鐸 濁
諾 茸 凧 蛸 只 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 辿 棚 谷 狸 鱈 樽 誰
丹 単 嘆 坦 担 探 旦 歎 淡 湛 炭 短 端 箪 綻 耽 胆 蛋 誕 鍛

อ้างอิง

แก้