การจัดลำดับแบบอิโรฮะ

(เปลี่ยนทางจาก การจัดลำดับแบบอิโระฮะ)

การจัดลำดับแบบอิโรฮะ (ญี่ปุ่น: いろは順โรมาจิIroha-jun) คือการจัดลำดับคานะในภาษาญี่ปุ่นแบบหนึ่ง ขึ้นต้นด้วย อิ, โระ, ฮะ ฯลฯ

การจัดลำดับ

แก้

การจัดลำดับนี้มีรากฐานมาจากเพลงอิโรฮะ (ญี่ปุ่น: いろは歌โรมาจิIroha-uta) โดยใช้ฮิรางานะทั้ง 47 ตัวตามลำดับ ส่วน ん (-น) ไม่ได้จัดอยู่ในลำดับ แต่ก็อาจนำไปต่อท้ายสุดได้

การจัดลำดับเช่นนี้เคยใช้ในเอกสารทางการที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง แต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยการจัดลำดับแบบห้าสิบเสียง (อะอิอุเอะโอะ) ตามที่กำหนดไว้ใน แนวทางการสร้างเอกสารทางการ (ญี่ปุ่น: 公用文作成の要領โรมาจิKōyōbun Sakusei no Yōryō)