คะ เป็นคานะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิรางานะเขียนว่า か มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมังโยงานะ 加 และคาตากานะเขียนว่า カ มีที่มาจากส่วนซ้ายของมังโยงานะ 加 ออกเสียงว่า [ka] เมื่อเติมดากูเต็งจะออกเสียงว่า [ga] ในพยางค์แรก และแปรเสียงอยู่ระหว่าง [ŋa] กับ [ɣa] ในพยางค์อื่น


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร ka
+ดากูเต็ง ga
+ฮันดากูเต็ง (nga)
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 為替のカ
(คะวะเซะ โนะ คะ)
รหัสมอร์ส ・-・・
อักษรเบรลล์ ⠡
ยูนิโคด U+304B, U+30AB
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

か มักใช้เป็นคำอนุภาคเพื่อแสดงออกมาเป็นคำถาม และบางครั้งใช้เป็นตัวคั่นลำดับรายการ ส่วน が ใช้แสดงจุดสนใจของประโยคโดยเฉพาะประธานของประโยค

か เป็นอักษรลำดับที่ 6 อยู่ระหว่าง お (โอะ) กับ き (คิ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโรฮะ か เป็นอักษรลำดับที่ 14 อยู่ระหว่าง わ (วะ) กับ よ (โยะ)

รูปแบบ โรมาจิ ฮิรางานะ คาตากานะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมาจิ ฮิรางานะ คาตากานะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมาจิ ฮิรางานะ คาตากานะ เสียงอ่าน
ธรรมดา ka คะ-กะ ธรรมดา
+ดากูเต็ง
ga กะ-งะ ธรรมดา
+ฮันดากูเต็ง
(nga) か゚ カ゚ งะ
かあ, かぁ
かー, か~
カア, カァ
カー, カ~
คา-กา があ, がぁ
がー, が~
ガア, ガァ
ガー, ガ~
กา-งา (ngā) か゚あ, か゚ぁ
か゚ー, か゚~
カ゚ア, カ゚ァ
カ゚ー, カ゚~
งา

อักษรแบบอื่น

แก้

อักษรแบบอื่นของคะคือคานะขนาดเล็ก ゕ, ヵ ใช้กำกับตัวเลขหรือคันจิตัวเลขเพื่อแสดงหน่วยนับ อ่านว่า คะ-กะ เหมือนตัวปกติ (ใช้แทน ゖ, ヶ ได้) เช่น 一ヵ月 หมายถึงหนึ่งเดือน ในขณะที่ 一月 หมายถึงเดือนมกราคม

เนื่องจากฮิรางานะ か กับคาตากานะ カ มาจากมังโยงานะตัวเดียวกันและมีรูปร่างคล้ายกัน จึงทำให้มีการประดิษฐ์ฮิรางานะ   มาจากตัวเขียนหวัดของมังโยงานะ 可 เพื่อแยกแยะความแตกต่างของทั้งสองตัว แต่เมื่อ ค.ศ. 1900 เมื่องานพิมพ์เป็นที่แพร่หลาย หนังสือตำราของโรงเรียนประถมศึกษาตีพิมพ์ด้วยฮิรางานะ か อย่างเดิม ดังนั้นคานะที่ประดิษฐ์ขึ้นจึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

ข้อความภาษาญี่ปุ่นทั่วไปไม่เติมฮันดากูเต็งบนคะ แต่นักภาษาศาสตร์อาจเติมฮันดากูเต็งบนคะ か゚, カ゚ เพื่อแสดงเสียง [ŋa]

อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+304B 1-4-11 ฮิรางานะ คะ
U+304C 1-4-12 ฮิรางานะ กะ
U+3095 1-4-85 ฮิรางานะ คะ ตัวเล็ก
か゚ U+304B U+309A 1-4-87 ฮิรางานะ งะ
U+30AB 1-5-11 คาตากานะ คะ
U+30AC 1-5-12 คาตากานะ กะ
U+30F5 1-5-85 คาตากานะ คะ ตัวเล็ก
カ゚ U+30AB U+309A 1-5-87 คาตากานะ งะ
U+32D5 1-12-64 คาตากานะ คะ ในวงกลม
U+FF76 ไม่มี คาตากานะ คะ ครึ่งความกว้าง

ลำดับขีด

แก้
 
ลำดับขีดในการเขียน か
 
ลำดับขีดในการเขียน カ

ฮิรางานะ か มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา แล้วโค้งลงล่างโน้มไปทางซ้ายเล็กน้อย แล้วตวัดขึ้นที่ปลาย
  2. ขีดเส้นโค้งหรือเฉียงลงทางซ้ายตัดกับเส้นแรก
  3. ขีดเส้นเฉียงลงด้านขวาขนาดเล็ก ถัดจากสองเส้นแรก

คาตากานะ カ มีลำดับขีด 2 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา หักลงล่างโน้มไปทางซ้ายเล็กน้อย แล้วตวัดขึ้นที่ปลาย
  2. ขีดเส้นโค้งหรือเฉียงลงทางซ้ายตัดกับเส้นแรก

คันจิ

แก้

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าคะ และขึ้นต้นด้วยคะ มีดังนี้

下 化 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 家 寡 科 暇 果 架 歌 河
火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊
俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会 解 回 塊 壊 廻 快
怪 悔 恢 懐 戒 拐 改 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 蟹 開 階 貝
凱 劾 外 咳 害 崖 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 馨 蛙 垣 柿

อ้างอิง

แก้