นิ (คานะ) に ในอักษร ฮิระงะนะ หรือ 二ในอักษร คาตะคะนะ เป็นหนึ่งในตัวอักษรคานะของญี่ปุ่นซึ่งแต่ละตัวแทนหนึ่งเสียง. การเขียนตัว に( นิ ) ในฮิระงะนะจะเขียนสามจังหวะ ขณะที่ตัว二( นิ ) ในคะตาคะนะ จะเขียนเป็นสองจังหวะ に เป็นตัวอักษรลำดับที่ 22 อยู่ระหว่าง な( นะ ) และ ぬ( นุ ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน

Japanese Hiragana kyokashotai NI.svg
ฮิรางานะ
Japanese Katakana kyokashotai NI.svg
คาตากานะ
การถอดอักษร ni
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

ลำดับการเขียนแก้ไข

ตัวอักษรにในฮิระงะนะเขียนได้สามจังหวะ

1. ลากแนวตั้งจากบนลงล่างโดยตวัดตรงปลายล่าง

2. ขีดด้านบนเป็นแนวนอนระยะสั้นๆจากซ้ายไปขวา

3. ขีดด้านล่างในแนวนอนจากซ้ายไปขวา

ตัวอักษร 二ในคะตะคะนะเขียนได้สองจังหวะ

1. ขีดด้านบนเป็นแนวนอนจากซ้ายไปขวา

2. ขีดอีกเส้นที่ด้านล่างตามจังหวะแรกแต่ให้เส้นยาวกว่าด้านบนเล็กน้อย

 
ลำดับขีดในการเขียน に
 
ลำดับขีดในการเขียน ニ