, ในตัวอักษรฮิระงะนะ, หรือ  ในตัวอักษรคะตะกะนะ , คือหนึ่งในตัวอักษรคะนะของภาษาญี่ปุ่น

Japanese Hiragana kyokashotai HA.svg
ฮิรางานะ
Japanese Katakana kyokashotai HA.svg
คาตากานะ
การถอดอักษร ha
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

ลำดับการขีดแก้ไข

 
ลำดับการขีด は
 
ลำดับการขีด ハ

รูปแบบอื่นๆแก้ไข

は / ハ in Japanese Braille
は / ハ

ha

ば / バ

ba

ぱ / パ

pa

はあ / ハー

ばあ / バー

ぱあ / パー

Other kana based on Braille は
ひゃ / ヒャ

hya

びゃ / ビャ

bya

ぴゃ / ピャ

pya

ひゃあ / ヒャー

hyā

びゃあ / ビャー

byā

ぴゃあ / ピャー

pyā