เปิดเมนูหลัก

ลำดับการขีดแก้ไข

 
ลำดับการขีด は
 
ลำดับการขีด ハ

รูปแบบอื่นๆแก้ไข

は / ハ in Japanese Braille
は / ハ

ha

ば / バ

ba

ぱ / パ

pa

はあ / ハー

ばあ / バー

ぱあ / パー

Other kana based on Braille は
ひゃ / ヒャ

hya

びゃ / ビャ

bya

ぴゃ / ピャ

pya

ひゃあ / ヒャー

hyā

びゃあ / ビャー

byā

ぴゃあ / ピャー

pyā