, ในตัวอักษรฮิระงะนะ, หรือ  ในตัวอักษรคะตะกะนะ, คือหนึ่งในตัวอักษรคะนะของญี่ปุ่น


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร no
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ
รูปแบบ โรมะจิ
ฮิระงะนะ
คะตะกะนะ
ปกติ n-

(な行 na-gyō)

No
のう, のぅ

のお, のぉ
のー, の~

ノウ, ノゥ

ノオ, ノォ
ノー, ノ~

ลำดับการขีด

แก้
 
ลำดับการขีดตัวอักษร の
 
ลำดับการขีดตัวอักษร ノ

รูปแบบอื่น

แก้
の / ノ ในอักษรเบรลล์ญี่ปุ่น
の / ノ

no

のう / ノー

/nou

Other kana based on Braille の
にょ / ニョ

nyo

にょう / ニョー

nyō/nyou

  • Japanese semaphore