, ในตัวอักษรฮิระงะนะ, หรือ  ในตัวอักษรคะตะกะนะ, คือหนึ่งในตัวอักษรคะนะของญี่ปุ่น

Japanese Hiragana kyokashotai NO.svg
ฮิรางานะ
Japanese Katakana kyokashotai NO.svg
คาตากานะ
การถอดอักษร no
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ
รูปแบบ โรมะจิ
ฮิระงะนะ
คะตะกะนะ
ปกติ n-

(な行 na-gyō)

No
のう, のぅ

のお, のぉ
のー, の~

ノウ, ノゥ

ノオ, ノォ
ノー, ノ~

ลำดับการขีดแก้ไข

 
ลำดับการขีดตัวอักษร の
 
ลำดับการขีดตัวอักษร ノ

รูปแบบอื่นแก้ไข

の / ノ ในอักษรเบรลล์ญี่ปุ่น
の / ノ

no

のう / ノー

/nou

Other kana based on Braille の
にょ / ニョ

nyo

にょう / ニョー

nyō/nyou

  • Japanese semaphore