อะ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า あ มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 安 และคะตะกะนะเขียนว่า ア มีที่มาจากส่วนซ้ายของมันโยงะนะ 阿 ออกเสียงว่า เกี่ยวกับเสียงนี้ [a] แต่ในการพูดจริงอาจแปรเป็น [ɑ], [a̟], [ɑ̠] (คล้ายสระ ออ)


ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร a
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 朝日のア
(อะซะฮิ โนะ อะ)
รหัสมอร์ส --・--
อักษรเบรลล์ ⠁
ยูนิโคด U+3042, U+30A2
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

あ เป็นอักษรลำดับที่ 1 อยู่ก่อน い (อิ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโระฮะ あ เป็นอักษรลำดับที่ 36 อยู่ระหว่าง て (เทะ) กับ さ (ซะ)

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา a อะ
ā ああ, あぁ
あー, あ~
アア, アァ
アー, ア~
อา

อักษรแบบอื่น แก้

อักษรแบบอื่นของอะคือคะนะขนาดเล็ก ぁ, ァ ใช้สำหรับแสดงเสียงภาษาต่างประเทศของญี่ปุ่นเช่น ふぁ (ฟะ), ヴァ (วะ หรือ va) หรือใช้สำหรับลากเสียงสระอะให้ยาวขึ้นเป็น อา

อักษรโอะกินะวะบางแบบใช้ ぁ ควบคู่กับ く (คุ) และ ふ (ฟุ หรือ ฮุ) กลายเป็นทวิอักษร くぁ (ควะ) และ ふぁ (ฮวะ) ในขณะที่แบบอื่นใช้ ゎ แทน

อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+3041 1-4-1 ฮิระงะนะ อะ ตัวเล็ก
U+3042 1-4-2 ฮิระงะนะ อะ
U+30A1 1-5-1 คะตะกะนะ อะ ตัวเล็ก
U+30A2 1-5-2 คะตะกะนะ อะ
U+32D0 1-12-59 คะตะกะนะ อะ ในวงกลม
U+FF67 ไม่มี คะตะกะนะ อะ ตัวเล็ก ครึ่งความกว้าง
U+FF71 ไม่มี คะตะกะนะ อะ ครึ่งความกว้าง

ลำดับขีด แก้

 
ลำดับขีดในการเขียน あ
 
ลำดับขีดในการเขียน ア

ฮิระงะนะ あ มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้ [2]

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวาในตำแหน่งกึ่งบน
  2. ขีดเส้นตั้งตัดกึ่งกลางของเส้นบน
  3. ขีดวนขวาคล้ายฮิระงะนะ の ด้านล่าง

คะตะกะนะ ア มีลำดับขีด 2 ขีดดังนี้ [3]

  1. ขีดเส้นนอนด้านบนแล้วตวัดเฉียงลงซ้ายเล็กน้อย
  2. ขีดเส้นโค้งลงทางซ้ายโดยเริ่มที่จุดสิ้นสุดของเส้นแรก

คันจิ แก้

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าอะ และขึ้นต้นด้วยอะ มีดังนี้

亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓
圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 鞍

อ้างอิง แก้

  1. JIS拡張漢字(JIS X 0213:2004)(全コード表) (ญี่ปุ่น)
  2. Gilhooly (2003) p. 62
  3. Gilhooly (2003) p. 128
  • Gilhooly, Helen (2003) [1999]. Beginner's Japanese Script. Teach Yourself. London: Hodder Headline. ISBN 0-340-86024-3. OCLC 56469680.