อักษรเบรลล์

อักษรเบรลล์ (อังกฤษ: Braille) เป็นอักษรสำหรับคนตาบอด ประดิษฐ์โดย หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ครูตาบอดชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นจุดนูนเล็ก ๆ ใน 1 ช่องประกอบด้วยจุด 6 ตำแหน่ง ซึ่งนำมาจัดสลับกันไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดีหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน้ตดนตรี ฯลฯ การเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียก สเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) การพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์เรียก เบรลเลอร์ (Brailler) ใช้กระดาษหนาขนาดกระดาษวาดรูป

อักษรเบรลล์
finger tip touching page with raised dots
ชนิด(nonlinear)อักษร
ภาษาพูดบางส่วน
ผู้ประดิษฐ์หลุยส์ เบรลล์
ช่วงยุคค.ศ.1824 จนถึงปัจจุบัน
ระบบแม่
Night writing
ระบบลูกFrench Braille
English Braille
Bharati Braille
Chinese Braille
Japanese Braille
Korean Braille
etc.
ระบบพี่น้องNew York Point
ช่วงยูนิโคดU+2800–U+28FF
ISO 15924Brai
ตัวอย่างอักษรเบรลล์ คำว่า Premier

ประวัติแก้ไข

หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) เกิดที่เมืองกูเฟร (Coupvray) ใกล้กับปารีส ในประเทศฝรั่งเศส แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของเขาที่เมืองลิล (Lisle) บิดาคือ ซิมง-เรเน เบรลล์ (Simon-René Braille) มีอาชีพทำอานม้า เมื่ออายุได้ 3 ปี เบรลล์ประสบอุบัติเหตุจากเข็มของบิดา ทำให้ตาข้างซ้ายบอด เมื่ออายุได้ 4 ปี โรคตาอักเสบอย่างรุนแรงทำให้เบรลล์ตาบอดทั้ง 2 ข้าง แต่เบรลล์ก็ยังได้เข้าเรียน ด้วยการสนับสนุนจากพ่อ ในปี ค.ศ. 1821 กัปตันชาร์ล บาบิเยร์ นายทหารแห่งกองทัพบกฝรั่งเศสได้มาเยี่ยมโรงเรียน และนำวิธีการส่งข่าวสารของทหารในเวลากลางคืน เรียกว่า night-writing มาลองใช้ ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้จุด 12 จุด และใช้ค่อนข้างยาก ในปีนั้นเอง เบรลล์ได้เริ่มประดิษฐ์อักษรที่ใช้ระบบจุดเช่นกัน เบรลล์ใช้จุดเพียง 6 จุด และใช้เพียงนิ้วเดียววางบนจุดทั้งหมด

อักษรเบรลล์ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนกระทั่งปี ค.ศ. 1868 เมื่อนายแพทย์โทมัส อาร์มิเทจ (Thomas Armitage) กับเพื่อนอีก 5 คน ผู้ก่อตั้ง British and Foreign Society for Improving the Embossed Literature of the Blind (ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Royal National Institute of the Blind) ได้ตีพิมพ์หนังสือ Braille's system ปัจจุบันอักษรเบรลล์ได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลก

 ประวัติเบรลล์ในประเทศไทยแก้ไข

อักษเบรลล์เริ่มมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2482 โดยอาจารย์เจนีวีฟ คอลฟิลด์ (Genevieve Caulfield) ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นในประเทศไทย 12 มกราคม พ.ศ. 2482 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนตาบอด นับว่าเป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ร่วมกำหนดรหัสโค้ดอักษรเบรลล์ไทยขึ้น ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มีนักเรียนคนแรก คือ หม่อมเจ้าพวงมาศผกา ดิศกุล และได้ทำการเผยแพร่ในระบบการศึกษาและการประกอบอาชีพยาวนานกว่า 70ปี

ในวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย และเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร BANA (The Braille Authority Of North America) ซึ่งเป็นตัวแทนของ 14 องค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสอักษรเบรลล์บางตัว ทำให้ในประเทศไทยต้องปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในไทยด้วย

ในปี พ.ศ. 2558 อักษรเบรลล์ในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยรับอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ UEB (Unified English Braille) มาใช้ในประเทศไทย

อักษรเบรลล์แก้ไข

ส่วนประกอบแก้ไข

 
จุดทั้ง 6 ใช้สร้างอักษรเบรลล์

ตัวอักษรเบรลล์จะมีจุดทั้งหมด 6 จุด เรียงกันเป็น 2 แถวในแนวตั้ง นับจากด้านซ้าย จากบนลงล่าง เป็น 1-3 และด้านขวา จากบนลงล่าง เป็น 4-6 โดยใช้การมีจุดและไม่มีจุดเป็นรหัส กล่าวคือวงกลมทึบ ● หมายถึงจุดนูน และวงกลมโปร่ง ○ หมายถึงจุดที่ไม่ใช้ วิธีนี้สามารถทำได้ถึง 63 ตัวอักษร (มาจาก (26) -1) การกำหนดรหัสตัวอักษร 10 ตัวแรก A-J จะใช้จุด 1 2 4 และ 5 สลับกันไป 10 ตัวต่อมา K-T จะเติมจุดที่ 3 ลงไปในอักษร 10 ตัวแรก และ 5 ตัวสุดท้าย (ไม่นับ W เพราะ ณ เวลานั้นภาษาฝรั่งเศสไม่ใช้ W) เติมจุดที่ 3 และ 6 ลงไปในอักษร 5 ตัวแรก

อักษรเบรลล์ของอักษรละตินแก้ไข

 

อักษรเบรลล์ของอักษรไทยแก้ไข

ดูบทความหลักที่: อักษรเบรลล์ภาษาไทย

อักษรเบรลล์ภาษาไทย ประดิษฐ์ดัดแปลงเพิ่มเติมโดย เจนีวีฟ คอล์ฟิลด์ และนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว (ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐกิจ ในปี ค.ศ. 1966) อักษรเบรลล์ไทยกลายเป็นต้นแบบของอักษรเบรลล์ภาษาลาว และเขมร ในเวลาต่อมา

ตารางอักษรเบรลล์ไทยแก้ไข

อักษรไทย อักษรเบรลล์ อักษรไทย อักษรเบรลล์ อักษรไทย อักษรเบรลล์ อักษรไทย อักษรเบรลล์ อักษรไทย อักษรเบรลล์
⠠⠎
⠠⠬ ⠤⠎
⠴⠅ ⠠⠽ ⠠⠹
⠠⠙ ⠴⠾
⠤⠥ ⠠⠳ ⠠⠇
⠠⠥ ⠠⠞
⠠⠾ ⠗⠂
⠤⠾
⠠⠝ ⠇⠂

พยัญชนะอักษรเบรลล์ไทยมาจากอักษรเบรลล์ละติน g-ก k-ข j-จ ch-ฉ d-ด t-ถ n-น m-ม y-ย r-ร l-ล w-ว s-ส h-ห ยกเว้น b-บ กับ f-ฝ เพราะจะซ้ำกับสระ

อักษรต่ำคู่มาจากอักษรสูงเพิ่มจุด6(⠠) ข+⠠ = ค ฉ+⠠=ช ถ+⠠=ท

อักษรที่มาจากอักษรละตินเพิ่มจุด g+⠠=ง f+⠠=ฟ b+⠤=บ f+⠤=ฝ

พ มาจากการสะท้อน ผ

ป มาจาก บ ซ้อนกับ ผ

อักษรที่มีเสียงซ้ำกัน ให้ใช้ ⠠ หรือ ⠤ หรือ ⠴ นำหน้า

ตารางสระเบรลล์ไทยแก้ไข

อักษรไทย อักษรเบรลล์ อักษรไทย อักษรเบรลล์ อักษรไทย อักษรเบรลล์
อะ อ๋
อั อ์
อํ
อำ ⠱⠐ อ๎
อิ เออ
อี เอีย
อึ อ็ เอือ
อื อ่ อัว
อุ อ้ เอา
อู อ๊ เอาะ ⠕⠁

สระ อะ อิ อุ เอ โอ มาจากอักษรเบรลล์ญี่ปุ่น และสระ อา อี อู แปลงจาก อะ อิ อุ

สระทุกตัวจะเขียนไว้หลังพยัญชนะต้น

อักษรเบรลล์ของตัวเลขแก้ไข

สำหรับการเขียนตัวเลข จะต้องมีเครื่องหมายนำเลขเสมอ

อารบิก เบรลล์ ไทย เบรลล์
0 ⠼⠚ ⠠⠼⠚
1 ⠼⠁ ⠠⠼⠁
2 ⠼⠃ ⠠⠼⠃
3 ⠼⠉ ⠠⠼⠉
4 ⠼⠙ ⠠⠼⠙
5 ⠼⠑ ⠠⠼⠑
6 ⠼⠖ ⠠⠼⠖
7 ⠼⠛ ⠠⠼⠛
8 ⠼⠓ ⠠⠼⠓
9 ⠼⠊ ⠠⠼⠊
  • กรณีใช้ตัวเลขในคณิตศาสตร์แบบ Nemeth Braille จะใช้จุดต่ำ คือการขยับจุดตัวเลขลงมาแถวต่ำ เช่น เลข 1 ที่ปกติใช้จุด 1 ให้ขยับมาเป็นจุด 2 หรือเลข 2 จากปกติใช้จุด 1,2 ให้ขยับมาเป็นจุด 2,3 เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข