หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (คำย่อ: สอ.รฝ.) (อังกฤษ: Air and Coastal Defense Command) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันชายฝั่งและต่อต้านอากาศยานในพื้นที่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศไทย

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
(Air and Coastal Defense Command)
ประจำการ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2533 (29 ปี)
ประเทศ  ไทย
รูปแบบ กองกำลังรักษาฝั่ง
บทบาท ต่อต้านอากาศยาน, รักษาฝั่ง
กำลังรบ 15,000 นาย
ขึ้นกับ Flag of the Royal Thai Navy.svg กองทัพเรือไทย
สมญา สอ.รฝ.
วันสถาปนา 13 สิงหาคม
ปฏิบัติการ
สำคัญ
กรณีพิพาทพรมแดนไทย-กัมพูชา พ.ศ.2551

ประวัติแก้ไข

กองกำลังที่รับผิดชอบรักษาฝั่งและต่อต้านอากาศยานในประเทศไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยส่วนในที่ตั้งปัจจุบันของ สอ.รฝ.แต่โดยเดิมนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ

หน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ (พ.ศ. 2518 - 2524)แก้ไข

ในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติหลักการป้องกันภัยทางอากาศ โดยให้กองทัพเรือจัดตั้ง หน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ทำหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ เช่น ฐานทัพเรือและที่ตั้งสำคัญทางทหาร

กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (พ.ศ. 2524 - 2533)แก้ไข

ในวันที่ 23 พฤจิกายน พ.ศ. 2524 กองทัพเรือได้ยกระดับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศให้ขึ้นเป็น กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นตรงต่อฐานทัพเรือสัตหีบโดยใช้พื้นที่ที่ได้รับการมอบคืนจากกองทัพอากาศ

มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2530แก้ไข

รัฐบาลเปิดโครงการแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2530 ตามมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันภัยทางอากาศและภัยทางทะเลทั้งหมดในพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน)แก้ไข

สืบเนื่องจากมติคณะมนตรี พ.ศ. 2530 ส่งผลให้เขตการรับผิดชอบของกองทัพเรือขยายออกไปมากขึ้น เกินกำลังของกรม จึงทำให้ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2533 กองทัพเรือได้ยกระดับกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้ขึ้นเป็น หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยทาง สอ.รฝ.ได้ถือวันที่ 13 สิงหาคมนี้ให้เป็นวันคล้ายสถาปนาหน่วย

เขตรับผิดชอบแก้ไข

  • สอ.รฝ.มีขอบเขตรับผิดชอบเป็นระยะทาง 12 ไมล์ทะเลนับจากชายฝั่งสู่ทะเล โดยครอบคลุมตามสถานที่ดังนี้
    • ชายฝั่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
    • ฐานทัพเรือและที่ตั้งสำคัญทางทหาร

ทั้งนี้ทั้งนั้น สอ.รฝ.ยังมีเขตเขตรับผิดชอบเขตเศรษฐกิจจำเพาะในกรณีที่มีการร้องขอกำลังเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในบริเวณนั้นด้วย

ยุทธภัณฑ์แก้ไข

ปืนต่อสู้อากาศยานแก้ไข

ชื่อ ประเทศ ประเภท ขนาด รูป ข้อมูล
Type 74   จีน ปืนต่อสู้อากาศยาน 37 มม.
Bofors L/60, L/70   สวีเดน ปืนต่อสู้อากาศยาน 40 มม.

ปืนใหญ่แก้ไข

ชื่อ ประเทศ ประเภท ขนาด รูป ข้อมูล
Type 59   จีน ปืนใหญ่หนักวิถีราบ 130 มม.
Noricum GHN-45   ออสเตรีย ปืนใหญ่หนักวิถีโค้ง 155 มม. ชื่อเรียกรหัสในกองทัพไทยคือ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 (ปนร. 34)