อาวุธปล่อยผิวพื้นสู่อากาศ

อาวุธปล่อยผิวพื้นสู่อากาศ (อังกฤษ: surface-to-air missile) บ้างเรียก อาวุธนำวิถีผิวพื้นสู่อากาศ (surface-to-air guided weapon) คือมิสไซล์ที่ถูกออกแบบมาให้ปล่อยจากพื้นดินหรือพื้นน้ำเพื่อทำลายอากาศยานหรือมิสไซล์อื่น อาวุธประเภทนี้จัดเป็นหนึ่งองค์ประกอบของระบบต่อต้านอากาศยาน อันเป็นระบบอาวุธสมัยใหม่ ซึ่งเข้าแทนที่ระบบต่อต้านอากาศยานแบบเก่าอย่างปืนต่อต้านอากาศยาน

มิสไซล์ผิวพื้นสู่อากาศที่มีชื่อเสียง

แก้