ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ลพบุรี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ลพบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องผึ้งพันธุ์ในไทย มีผลิตภัณฑ์แปรรูปตัวอย่าง เช่น เทียนไข น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง ศูนย์อนุรักษ์ผึ้งตั้งอยู่เลขที่ 280 ซอย 24 สายตรี หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แหล่งข้อมูลอื่นๆแก้ไข