แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็นแหล่งโบราณคดีใน ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
Manao.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโป่งมะนาว
ที่ตั้งตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วัดโป่งมะนาว
ประเภทแหล่งโบราณคดี