แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็นแหล่งโบราณคดีใน ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
ชื่อสามัญโป่งมะนาว
ที่ตั้งตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วัดโป่งมะนาว
ประเภทแหล่งโบราณคดี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา