วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/ระบบการเขียน

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User IPA}}
[aɪ.pʰiː.eɪ]ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเข้าใจ
สัทอักษรสากล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตัวเขียน}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษแบบดี'นีเลียน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User คะนะ}}
かな
カナ
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรคานะ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อักษรจีน}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรจีน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ซีริลลิก}}
Кирил
лица
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรซีริลลิก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เทวนาครี}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรเทวนาครี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อักษรลาว}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรลาว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อาหรับ}}
ابผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรอาหรับ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ฮันกึล}}
한글ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรฮันกึล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ฮีบรู}}
אבผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรฮีบรู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อักษรกรีก}}
αβγผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรกรีก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตัวเมือง}}
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนตัวเมืองได้ดี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อักษรละติน}}
Latinผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรละติน
หน้าที่นำไปใช้