วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/ฮาร์ดแวร์

ตัวประมวลผล-แผงวงจรหลัก

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ASUS}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ อัสซุส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User amd}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของเอเอ็มดี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ชอบ GIGABYTE Technology}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ
กิกะไบต์เทคโนโลยี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User intel}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของอินเทล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User misscyrix}}
ผู้ใช้คนนี้คิดถึงไซริกซ์
หน้าที่นำไปใช้

การแสดงผล

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User NVIDIA}}
NVIDIAผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ เอ็นวีเดีย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ชอบ S3 Graphics}}
ผู้ใช้คนนี้ชอบเอสทรี กราฟิกส์
หน้าที่นำไปใช้

ผู้ประกอบจำหน่าย

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Acer}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User DELL}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ เดลล์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User IBM}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ ไอบีเอ็ม
หน้าที่นำไปใช้

วิธีป้อนเข้า

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User DVRK}} หน้าที่นำไปใช้