วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์

แก้

ซอฟต์แวร์

แก้

เว็บไซต์-บริการ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
{{User Twitter|someone}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ ใช้เอกซ์
ในชื่อ @someone
{{User Hi5|someone}} ใส่ชื่อหน้าสุดใน URL
hi5 ผู้ใช้คนนีใช้ hi5
someone.hi5.com
{{User Facebook|someone}}
 ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
หน้าหลักอยู่ที่ someone
{{User Google+|someone}}
{{User Youtube|someone}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็น สมาชิก ของ ยูทูบ.
{{User 4Shared}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้เว็บ
ชื่อ 4shared
{{User uncyclopedia}}
 ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความอยู่ที่
ไร้สาระนุกรม ไร้สาระนุกรมเสรี
{{ชาวไร้สาระนุกรม}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็น ชาวไร้สาระนุกรม และเห็นวิเกรียนพีเดีย เป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน
{{คนหน้าตาดี}}
 ผู้ใช้คนนี้เข้าข่ายเป็นคนหน้าตาดี
{{User หลุดโลก}}
Lhudlok ผู้ใช้คนนี้สนุกสนานอยู่ที่หลุดโลกบอร์ด

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User ทรู}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้บริการเครือข่ายทรูมูฟ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ดีแทค}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้บริการเครือข่ายดีแทค
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เอไอเอส}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส
หน้าที่นำไปใช้
 {{User มาย}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้บริการเครือข่ายmy by CAT
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ไวไฟข้างบ้าน}}
 ผู้ใช้คนนี้ใช้บริการไวไฟของข้างบ้าน/ห้องข้าง ๆ (โดยการเดารหัสผ่าน)
หน้าที่นำไปใช้