วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/โครงการพี่น้อง

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User en-wikipedia}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User Meta-Wiki}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User เมทาวิกิ|ชื่อผู้ใช้}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของเมทาวิกิ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิข่าว|ชื่อผู้ใช้}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของวิกิข่าว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิคำคม|ชื่อผู้ใช้}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของวิกิคำคม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิซอร์ซ|ชื่อผู้ใช้}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิตำรา|ชื่อผู้ใช้}}
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของวิกิตำรา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิพจนานุกรม|ชื่อผู้ใช้}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิมีเดียคอมมอนส์|ชื่อผู้ใช้}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิสนเทศ|ชื่อผู้ใช้}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User วิกิสปีชีส์|ชื่อผู้ใช้}} หน้าที่นำไปใช้