วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/กล่องผู้ใช้

แม่แบบกล่องผู้ใช้พื้นฐาน

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{กล่องผู้ใช้}}
ข้อความ
หน้าที่นำไปใช้
 {{Userbox-r}}
ข้อความid
หน้าที่นำไปใช้
 {{Userbox-2}}
id1ข้อความid2
หน้าที่นำไปใช้

เกี่ยวกับกล่องผู้ใช้

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Userbox}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกล่องผู้ใช้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สร้างกล่องผู้ใช้}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ร่วมสร้างกล่องผู้ใช้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User stillcantfinduserbox}}
 ผู้ใช้คนนี้นั่งหากล่องผู้ใช้ที่ถูกใจมาเป็นชั่วโมงแล้ว แล้วยังหาไม่เจอซักที
หน้าที่นำไปใช้
 {{User whatisuserbox}}
 ผู้ใช้คนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากล่องผู้ใช้คืออะไร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User whynothaveone}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังหงุดหงิดที่หากล่องผู้ใช้ที่เกี่ยวกับตนเองไม่ได้ และคิดว่า
"เออ สร้างกล่องผู้ใช้เองก็ได้นี่ และคุณก็ทำได้ คลิก"
หน้าที่นำไปใช้

โครงการวิกิ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User WikiUBX}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
หน้าที่นำไปใช้