กิจวัตรประจำวัน แก้

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User นอนไม่เป็นเวลา}}
 ผู้ใช้คนนี้นอนไม่เป็นเวลา
เนื่องจากการแก้ไขวิกิพีเดีย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นอน|23}}
23 ผู้ใช้คนนี้นอนเวลา 23 นาฬิกา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตื่น|8}}
8 ผู้ใช้คนนี้ตื่นเวลา 8 นาฬิกา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User แปรงฟัน|2|80}}
2 แปรงฟันวันละ 2 รอบรอบละ 80 วินาที
หน้าที่นำไปใช้

เขตเวลา แก้

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User UTC|+7}}
 ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
หน้าที่นำไปใช้