วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มประเภทน้ำเปล่าแก้ไข

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Six-Eight glasses of Water}}
 ผู้ใช้คนนี้ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User less six-eight glasses of water}}
 ผู้ใช้คนนี้ดื่มน้ำวันละน้อยกว่า 6-8 แก้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User much six-eight glasses of water}}
 ผู้ใช้คนนี้ดื่มน้ำวันละมากกว่า 6-8 แก้ว
หน้าที่นำไปใช้

เครื่องดื่มประเภทนมแก้ไข

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Milk}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินนม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Chocolate Milk}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มนมช็อกโกแล็ต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Ovantine}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มโอวัลติน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Milo}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มไมโล
หน้าที่นำไปใช้

เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้แก้ไข

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Orange Juice}}
 ผู้ใช้คนนี้ดื่มน้ำส้ม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Apple Juice}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มน้ำแอปเปิล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Grape Juice}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มน้ำองุ่น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Pineapple Juice}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มน้ำสับปะรด
หน้าที่นำไปใช้

เครื่องดื่มประเภทกาแฟ/ชาแก้ไข

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Coffee}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินกาแฟ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Thai tea}}
 ผู้ใช้คนนี้ดื่มชาไทย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User STBCoffee}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินสตาร์บัคส์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User AMZCoffee}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินคาเฟ่ อเมซอน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User TRUECoffee}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินทรูคอฟฟี่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User CFBCoffee}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินคอฟฟี่เวิลด์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User CBTCoffee}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกิน The Coffee Bean and Tea Leaf
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Oleang}} แม่แบบ:User Oleang หน้าที่นำไปใช้

เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมแก้ไข

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Fanta}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบดื่มแฟนต้า
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Pepsi}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินเป็ปซี่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Coca-Cola}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินโค้ก
หน้าที่นำไปใช้