ชื่อ-นามสกุล

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Li}}
 ผู้ใช้ คนนี้แซ่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Liu}}
 ผู้ใช้ คนนี้ แซ่เล่าหรือหลิว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Huangse}}
 ผู้ใช้ คนนี้แซ่อึ้ง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Zhou}}
 ผู้ใช้ คนนี้แซ่โจว พินอิน: Zhōu
หน้าที่นำไปใช้
 {{User nicknamerealname}}
 ผู้ใช้คนนี้มีชื่อเล่นชื่อเดียวกับชื่อจริง
หน้าที่นำไปใช้

เพศ-เพศสภาพ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Human}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นมนุษย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Male}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ชาย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Female}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้หญิง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Lovesomeone}}
 ผู้ใช้คนนี้มีความรักกับใครบางคน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Married}}
 ผู้ใช้คนนี้แต่งงานแล้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User LGBTQ}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของชุมชนเพศทางเลือก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User gay}}
 ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ตนเองเป็นเกย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ตุ๊ด}}
 ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ตนเองเป็นตุ๊ด
หน้าที่นำไปใช้
 {{User bise}}
 ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ตนเองเป็นไบ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User lesb}}
 ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ตนเองเป็นเลสเบี้ยน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ques}}
 ผู้ใช้คนนี้กำลังสับสนในเพศสภาพตนเอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User feti}}
 ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ตนเองมีความปรารถนาทางเพศกับวัตถุ (Fetishism)
หน้าที่นำไปใช้
 {{User malesupportspride}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ชายที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User femalesupportsprode}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้หญิงที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User samesexmariage}}
 ผู้ใช้คนนี้ผลักดันการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน
หน้าที่นำไปใช้

อายุ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User วันเกิด|1 มกราคม}}
 ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 1 มกราคม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อายุ|25}}
25ผู้ใช้คนนี้อายุ 25 ปี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Alive}}
 ผู้ใช้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่
หน้าที่นำไปใช้
 {{User borninRAMA9}}
ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ได้เกิดในรัชสมัยของ รัชกาลที่ ๙
หน้าที่นำไปใช้
 {{User borninRAMA10}}
๑๐ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ได้เกิดในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 10
หน้าที่นำไปใช้
 {{User borninAujao}}
ออเจ้าผู้ใช้เกิดในสมัยที่สยามใช้สรรพนามออเจ้า
หน้าที่นำไปใช้
 {{User borninAyutthayaPe}}
อยุธยาผู้ใช้คนนี้เกิดในสมัยอยุธยา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User borninSukkhotaiPe}}
สุโขทัยผู้ใช้คนนี้เกิดในสมัยสุโขทัย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User borninDvaravati}}
ทวารวดีผู้ใช้คนนี้เกิดในสมัยทวารวดี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User bornnothomosapiens}}
🤔ผู้ใช้คนนี้เกิดร่วมสมัยกับมนุษย์ Homo erectus
หน้าที่นำไปใช้

อาชีพ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User นักเรียน}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเรียน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นิสิต}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User นักศึกษา}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User teacher}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นคุณครู
หน้าที่นำไปใช้
 {{User lecturer}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นอาจารย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User physician}}
 ผู้ใช้ท่านนี้เป็นแพทย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User dentist}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นทันตแพทย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User nurse}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นพยาบาล/บุรุษพยาบาล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User architect}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสถาปนิก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User businessperson}}
 ผู้ใช้คนนี้ประกอบธุรกิจส่วนบุคคล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User governmentjob}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นข้าราชการ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User vet}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสัตวแพทย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User pharm}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นเภสัชกร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User scientist}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User programmer}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User engineer}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นวิศวกร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User monk}}
 อาตมาเป็นภิกษุสงฆ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User priest}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User freelance}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นฟรีแลนซ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User scholar}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักวิชาการ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User officeworker}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นพนักงานออฟฟิศ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User graphicdesigner}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักออกแบบกราฟิก หรือกราฟิกดีไซเนอร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User startup}}
 ผู้ใช้คนนี้เปิดธุรกิจสตาร์ทอัปของตัวเอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User creativebus}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User writer}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเขียน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User trader}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเล่นหุ้น
หน้าที่นำไปใช้
 {{User accountant}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักบัญชี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User receptionist}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นพนักงานต้อนรับ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User manyjobs}}
 ผู้ใช้คนนี้มีหลายอาชีพเกินไปกว่าที่จะมาใส่ในกล่องผู้ใช้พอ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User bartender}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นบาร์เทนเดอร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User barista}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นบาริสตา
หน้าที่นำไปใช้
 {{User chef}}
 ผู้ใช้คนนี้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหาร
หน้าที่นำไปใช้
 {{User musician}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักดนตรี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User singer}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักร้อง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User cardriver}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นขับรถแกร็บเป็นอาชีพเสริม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User retired}}
 ผู้ใช้คนนี้เกษียณจากงานแล้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ASA}}
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 
หน้าที่นำไปใช้
 {{User TCDC}}
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
TCDC
หน้าที่นำไปใช้
 {{User tutor}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นติวเตอร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User journalist}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักวารสาร/นักหนังสือพิมพ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User journalistonline}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักหนังสือพิมพ์ออนไลน์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User volunteer}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักสังคมสงเคราะห์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User museum curator}}
 ผู้ใช้คนนี้ทำงานในพิพิธภัณฑ์/หอจดหมายเหตุ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User tour guide}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นมัคคุเทศก์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User translator}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักแปล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User interpreter}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นล่าม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User librarian}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นบรรณารักษ์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User digital businessperson}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักธุรกิจดิจิทัล
หน้าที่นำไปใช้

สุขภาพ และ โรค

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User mentalillness}}
 ผู้ใช้คนนี้มีความผิดปกติทางจิต
ซึ่งอาจส่งผลต่อการเข้าร่วมวิกิพีเดียไปบ้าง แต่ขอบคุณที่ยังให้โอกาสกันเสมอ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User depress}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและกำลังรักษาอยู่
หากคุณหรือคนรอบข้างมีอาการที่เข้าข่ายลักษณะของโรคซึมเศร้า ควรพบจิตแพทย์และให้ความช่วยเหลือ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User weatherallergy}}
 ผู้ใช้คนนี้แพ้อากาศ ฮัดเช้ยยย!
หน้าที่นำไปใช้
 {{User lactosein}}
 ผู้ใช้คนนี้แพ้แลกโตส
ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในผลิตภัณฑ์จากนม
หน้าที่นำไปใช้
 {{User disabled}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้พิการแต่ใจเต็มร้อย!
หน้าที่นำไปใช้
 {{User chro}}
 ผู้ใช้คนนี้ตาบอดสี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User nutsallergy}}
 ผู้ใช้คนนี้แพ้ถั่ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User seafoodallergy}}
 ผู้ใช้คนนี้แพ้อาหารทะเล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User alcoholallergy}}
 ผู้ใช้คนนี้แพ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล
หน้าที่นำไปใช้
 {{User motorcycleburnt}}
 ผู้ใช้คนนี้เคยถูกท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ลวก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User burnt}}
 ผู้ใช้คนนี้มีแผลโดนไหม้/ลวก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User wisdtooth}}
 ผู้ใช้คนนี้ผ่าฟันคุดแล้ว
หน้าที่นำไปใช้
 {{User teetharr}}
 ผู้ใช้คนนี้จัดฟัน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User exercisesA}}
 ผู้ใช้คนนี้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี
หน้าที่นำไปใช้
 {{User exercisesX}}
 ผู้ใช้คนนี้ไม่ออกกำลังกาย ซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพน่ะ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User gwaengkaen}}
 ผู้ใช้คนนี้แกว่งแขนเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User non-smoker}}
 ผู้ใช้คนนี้ไม่สูบบุหรี่
หน้าที่นำไปใช้