วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/เครื่องดนตรี

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Piano}}
ผู้ใช้คนนี้เล่นเปียโน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Flute}}
ผู้ใช้คนนี้เล่นฟลุต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Violin}}
ผู้ใช้คนนี้เล่นไวโอลิน


หน้าที่นำไปใช้
 {{User ซออู้}}
ผู้ใช้คนนี้สีซออู้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Guitar}}
ผู้ใช้คนนี้เล่นกีตาร์
หน้าที่นำไปใช้