วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/มุมมอง

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User Lovewiki}}
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ช่วยเหลือ}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User nokrean}}
ผู้ใช้คนนี้ยินดีปฎิบัติอย่างสุภาพชน
แต่จะไม่ทนกับพวกเกรียน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ต่อต้านก่อกวน}}
ผู้ใช้คนนี้ต่อต้านและไม่เป็นมิตร
ต่อการก่อกวนและพฤติกรรมเกรียนทุกรูปแบบ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เกรียน}}
ผู้ใช้คนนี้เกรียน และพร้อมที่จะเกรียน ถ้าโดนเกรียนใส่ก่อน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User nobite}} หน้าที่นำไปใช้
 {{User ภาษาแชต}}
ผู้ใช้คนนี้ยอมรับการใช้ภาษาแชต
หน้าที่นำไปใช้