วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/รูปแบบการใช้ภาษา

รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User อู้คำเมือง}}
ผู้ใช้คนนี้อู้กำเมืองได้โต๋ย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User เว่าอีสาน}}
ผู้ใช้คนนี้เว่าอีสานได้นำเด้อ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User แหลงใต้}}
ผู้ใช้คนนี้แหลงใต้ได้นิ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User British English}}
UKผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษแบบบริเตน
This user uses British English.
หน้าที่นำไปใช้
 {{User American English}}
USผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
This user uses American English.
หน้าที่นำไปใช้

ความเห็นในการใช้ภาษา

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User วล็อก}}
 ผู้ใช้คนนี้อ่านคำว่า Vlog ว่า วล็อก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User วีล็อก}}
 ผู้ใช้คนนี้อ่านคำว่า Vlog ว่า วี-ล็อก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ไลก์}}
 ผู้ใช้คนนี้ยืนยันจะทับศัพท์ Like ว่า ไลก์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ไลค์}}
 ผู้ใช้คนนี้ยืนยันจะทับศัพท์ Like ว่า ไลค์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User สะกดสุวรรณภูมิภาษาอังกฤษ}}
 ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่สะกดชื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องว่า

SUVARNABHUMI

หน้าที่นำไปใช้
 {{User อ่านโอซาก้า}}
 ผู้ใช้คนนี้ยืนยันจะทับศัพท์ Osaka ว่า
โอ-ซา-ก้า
หน้าที่นำไปใช้
 {{User อ่านโอซากะ}}
 ผู้ใช้คนนี้ยืนยันจะทับศัพท์ Osaka ว่า
โอ-ซา-กะ
หน้าที่นำไปใช้