วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/คณิตศาสตร์

ความสามารถ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User mathematician}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-0}}
math-0ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความสามารถในทางคณิตศาสตร์เลย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-1}}
math-1ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐาน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-2}}
math-2ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-3}}
math-3ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-4}}
math-4ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับเกือบเป็นธรรมชาติ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-5}}
math-5ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User math-N}}
math-Nผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับคล่องแคล่ว โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยคิดเลขเลย
หน้าที่นำไปใช้
 {{User ownpythag}}
a²+b²=c²ผู้ใช้คนนี้สามารถตั้งหลักการสำหรับทฤษฎีบทพีทาโกรัสขึ้นมาเองได้
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Pimem|N}}
 ผู้ใช้คนนี้รู้ทศนิยมของค่าพาย N ตำแหน่ง
หน้าที่นำไปใช้
 {{User complex math}}
 ผู้ใช้คนนี้ทำโจทย์คณิตเชิงซ้อนเพื่อความสนุก
หน้าที่นำไปใช้
 {{User FoundX}}
 ผู้ใช้คนนี้ทราบวิธีการที่ใช้หา X
หน้าที่นำไปใช้

ความสนใจ

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User trigonometry}}
 ผู้ใช้คนนี้ชอบตรีโกณมิติ
หน้าที่นำไปใช้
 {{User numbertheory}}
 ผู้ใช้คนนี้หลงใหลในทฤษฎีจำนวน
หน้าที่นำไปใช้
 {{User algrebra}}
ax2+bx+c=0ผู้ใช้คนนี้ชอบพีชคณิต
หน้าที่นำไปใช้
 {{User 4D}}
 ผู้ใช้คนนี้มีความสุขกับการอธิบายเกี่ยวกับมิติที่ 4
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Polyhedron}}
 ผู้ใช้คนนี้สนใจในทรงหลายหน้า
หน้าที่นำไปใช้

ความคิดเห็น

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{User dividebyzero}}
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อในการหารด้วยศูนย์
หน้าที่นำไปใช้
 {{User nineisone}}
 ผู้ใช้คนนี้รู้ว่า 0.999... เท่ากับ 1
หน้าที่นำไปใช้
 {{User nineisnotone}}
!=ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 0.99999... ไม่เท่ากับ 1
หน้าที่นำไปใช้
 {{User Riemann}}
ζ(s)ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่าสิ่งที่รีมันน์กล่าวไว้นั้นถูกต้อง
หน้าที่นำไปใช้