วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/สถิติส่วนบุคคล

สถิติการแก้ไข

แก้
รหัส กล่องผู้ใช้ที่ปรากฏ
 {{จำนวนบทความที่สร้าง|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนหน้าที่สร้าง|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนไฟล์ที่อัปโหลด|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนการแก้ไข|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนการแก้ไขบทความ|42}}
42+ ผู้ใช้นี้แก้ไขมากกว่า 42 ครั้ง ในบทความของวิกิพีเดียภาษาไทย
หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนการแก้ไขทั้งหมด|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนการแก้ไขในหนึ่งวัน|42}}
42ผู้ใช้นี้เคยแก้ไข 42 ครั้งในหนึ่งวัน
หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนการแก้ไขในโครงการวิกิมีเดีย|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนหน้าที่แก้ไข|42}} หน้าที่นำไปใช้
 {{จำนวนบทความที่แก้ไข|42}} หน้าที่นำไปใช้