แม่แบบ:User ตัวเมือง

ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนตัวเมืองได้ดี