แม่แบบ:User อักษรจีน

ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรจีน