แม่แบบ:User เทวนาครี

ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรเทวนาครี