ละเอียด พิบูลสงคราม

พันโทหญิง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม (สกุลเดิม: พันธุ์กระวี; 25 ตุลาคม พ.ศ. 2446 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) หรืออาจรู้จักในชื่อ ล. พิบูลสงคราม เป็นภริยาจอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี

พันโทหญิง ท่านผู้หญิง
ละเอียด พิบูลสงคราม
ป.จ., ม.ว.ม., ป.ช., อ.ป.ร.1, ภ.ป.ร.1
ละเอียด พิบูลสงคราม.jpg
เกิดละเอียด พันธุ์กระวี
25 ตุลาคม พ.ศ. 2446
ตำบลดอนพุทรา อำเภอกำแพงแสน แขวงเมืองนครไชยศรี ประเทศสยาม (ปัจจุบันอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย)
เสียชีวิต3 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (80 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรสแปลก พิบูลสงคราม
บุตร6 คน
บิดามารดาเจริญ พันธุ์กระวี
แช่ม พันธุ์กระวี

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามเป็นบุตรคนโตในจำนวน 9 คนของเจริญ กับแช่ม พันธุ์กระวี เกิดที่ตำบลดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม ครอบครัวเป็นตระกูลที่มีบรรดาศักดิ์ เพราะบิดาเป็นบุตรของขุนสุนทรลิขิต (กะวี) กับนางกอง มีปู่ทวดคือจ่าอัศวราช (ศรีจันทร์)[1] ละเอียดศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา ต่อมาย้ายไปอาศัยที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด แล้วย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนผดุงนารี

ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม พบรักกับร้อยตรีแปลก ขีตตะสังคะ เมื่ออายุได้ 14 ปี และได้สมรสกันที่จังหวัดพิษณุโลก และได้ย้ายติดตามสามีเรื่อยมา มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน คือ

 1. พลตรี อนันต์ พิบูลสงคราม สมรสกับหม่อมหลวงพร้อมศรี สนิทวงศ์[2]
 2. พลเรือโท ประสงค์ พิบูลสงคราม สมรสกับเรืองยศ เกตุนุติ
 3. ร้อยเอกหญิง จีรวัสส์ ปันยารชุน (ชื่อเดิม: ผอบ[3]; 1 ตุลาคม 2464 – 6 มีนาคม 2560)[4] สมรสกับพันตรี ดร.รักษ ปันยารชุน[5]
 4. รัชนิบูล ปราณีประชาชน สมรสกับพลตำรวจโทชูลิต ปราณีประชาชน (สกุลเดิม: หงสเวส)
 5. พัชรบูล เบลซ์ สมรสกับเรือโทราล์ฟ เปอรอตตา และปีเตอร์ เบลซ์
 6. นิตย์ พิบูลสงคราม (30 มิถุนายน 2484 – 24 พฤษภาคม 2557) สมรสกับพัชรินทร์ (นามเดิม: แพทริเชีย ออสมอนด์)

ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 สิริอายุได้ 80 ปี

การทำงานแก้ไข

ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ช่วยเหลือกิจการงานของจอมพล ป. เป็นผู้บุกเบิกงานด้านสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนากิจการสตรีไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2497 ริเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลสงเคราะห์หญิงมีครรภ์และบุตร (ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลราชวิถี)

ในทางการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครนายก สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[6] โดยใช้ชื่อขณะหาเสียงว่า "ล. พิบูลสงคราม"[7]

ยศทหารแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2547. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9527-87-9
 1. อนุสรณ์ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม. จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2527. 2527 , หน้า 1
 2. จากซางฮี้ถึงพร้อมพงษ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. อภิรดา มีเดช (6 มีนาคม 2560). "ลูกทหารรักชาติ: จีรวัสส์ พิบูลสงคราม". WAY. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. จีรวัสส์ ปันยารชุน บุตรี 'จอมพล ป. พิบูลสงคราม' เสียชีวิต
 5. ประวัติบริษัทฯ ยุคแรกปี พ.ศ. 2499–ปี พ.ศ. 2530 article
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 7. หนังสือ นายควง อภัยวงศ์ กับพรรคประชาธิปัตย์ โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (กรุงเทพ, พ.ศ. 2522)
 8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๕๕ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๒๐๕๕ เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๙, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
 10. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๒๘๐๗ เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๔, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา หน้า ๓๐๐๕ เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๘๑, ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญช่วยราชการภายใน หน้า ๑๙๕๖ เล่ม ๕๘, ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน , เล่ม ๖๑ ตอน ๓๓ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗, หน้า ๙๕๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๓๐๒๐ เล่ม ๕๕, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๕๔๓๓ เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๘๐, ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข