โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดพิษณุโลกและเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก บึงแก่งใหญ่ มีเนื้อที่ 339 ไร่ นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่นกีฬาและภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยการสร้างสวนต่าง ๆ เช่น สวนวรรณคดี นอกจากนี้อาคาร 1 (วังจันทน์) และอาคาร 2 (ร่มเกล้านเรศวร) ของโรงเรียนยังเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โรงเรียนยังมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมอาคารแต่ละอาคารเข้าด้วยกัน สร้างอาคารประกอบเพิ่มเติม หอประชุมใหม่ โรงยิม และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นเพิ่มเติมด้วย ในปัจจุบันทางเดินเชื่อมอาคารเรียนได้สร้างเสร็จแล้วและเปิดใช้มาเป็นเวลากว่า 2 ปีโดยประมาณ ซึ่งโรงเรียนก็ยังได้สร้างหอประชุมใหม่ขึ้นชื่อว่า "หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต" ที่เปิดใช้ไปในปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา และในขณะนี้โรงเรียนกำลังจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552 "เปิดใช้งานแล้วชื่อว่า อาคารร่มเกล้าวิสุทธิ์กษัตริย์"

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.พ. , โรงเรียนชาย
คำขวัญวิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
สถาปนาพ.ศ. 2442
ผู้อำนวยการจ.ส.อ.ประมวล วันมี
จำนวนนักเรียน3393 คน
สี███ ม่วง
███ ขาว
เพลงพิทยาสถาพร
เว็บไซต์http://www.pp.ac.th/

ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ถูกกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับสากล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1—6

ประวัติ

แก้

ในปี พ.ศ. 2438 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองพิษณุโลกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมณฑลพิษณุโลก โดยมีเจ้าพระยาสุรสีห์สิทธิศักดิ์ เป็นสมุหเทศาภิบาลคนแรก ได้อาราธนา พระครูอ่อน จากสำนักวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี (เดิม) มาว่าการพระศาสนาประจำอยู่ ณ วัดนางพญา ท่านพระครูอ่อน มีความสนใจในการศึกษามากจึงได้เริ่มก่อตั้งสำนักศึกษาขึ้นที่วัดนางพญา ศาลาโรงโขน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณเชิงสะพานนเรศวรด้านตะวันออกต่อมาพระครูอ่อนได้เลื่อน สมณศักดิ์เป็นพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล ในปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้ทรงจัดตั้ง โรงเรียนขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร ทางราชการเห็นว่าสำนักศึกษา ของพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล มีความเป็นปึกแผ่นดี จึงได้ยกฐานะสำนักศึกษาแห่งนี้ เป็นโรงเรียน มีชื่อว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก”และสร้างตัวโรงเรียนขึ้นใหม่ บริเวณทางใต้ของศาลาโรงโขนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตติดต่อวัดนางพญา (มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา) โดยมีพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาลเป็น “ครูใหญ่คนแรก” จึงนับได้ว่าโรงเรียนมีกำเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442

สำนัก ณ วัดนางพญาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก" มีพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาลเป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2442 ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก มีพระราชปรารภว่า "มีนักเรียนสนใจเรียนมาก แต่สถานที่คับแคบไม่พอกับความต้องการ"

ปี พ.ศ. 2473-2474 ทางราชการได้สร้างสะพานนเรศวรข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณใต้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นเหตุให้ต้องย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นวัดที่ของวัดราชคฤห์ ซึ่งเป็นวัดร้าง (ปัจจุบันเป็นบริเวณโรงเรียนจ่าการบุญ และยังต้องยืมศาลาโรงโขนเรียนด้วยเป็นเวลากว่า 33 ปี) ในกลางปีต่อมาทางราชการได้สั่งย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลพิษณุวิทยายนไปอยู่บริเวณสระแก้ว (บริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช) จึงยกอาคารสถานที่ในบริเวณ วังจันทน์ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมทั้งหมด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจึงย้ายครั้งที่ 2 มาตั้งอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ ระยะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ทางราชการยกเลิกมณฑล”เป็นเปลี่ยน "จังหวัด" ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลก" ต่อมากระทรวงศึกษาธิการตั้งชื่อเฉพาะขึ้นใหม่เป็น “โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม” มาจนกระทั่งปัจจุบัน

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเคยเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงก่อตั้งโรงเรียนคือ ในปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนจ่านกร้อง ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวังจันทร์เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ทำให้โรงเรียนต้องย้ายสถานที่ทำการสอนไปยังที่ของกระทรวงเกษตร เพื่อให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีอายุกว่า 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการจัดสร้างวัตถุมงคล "นเรศวร 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม" มีการปรับปรุงถนนเข้าโรงเรียน การจัดทำคันดินรอบโรงเรียน การขุดสระน้ำ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนามกีฬา และในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ย้ายออกจากเขตพระราชวังจันทร์แล้วเสร็จสิ้นไปยังบึงแก่งใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับสากล[1]

สถานที่ตั้ง

แก้

ครั้งก่อตั้งอยู่บริเวณ วัดนางพญา และศาลาโรงโขนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต่อมาย้ายไปตั้งบริเวณวัดราชคฤห์ (ด้านทิศตะวันออกของวัดนางพญา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนจ่าการบุญ) และย้ายโรงเรียนอีกครั้งไปตั้งบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูมูล พิษณุโลกพิทยาคม เดิม ซึ่งก็คือ เขตพระราชวังจันทน์และเขตพระราชฐานสระสองห้องนั่นเอง

ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตั้งอยู่บริเวณบึงแก่งใหญ่ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 (ถนนเลี่ยงเมือง-วงแหวนทิศตะวันตก)ใกล้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

อาคารและสถานที่

แก้
 • อาคารเรียน
  1. อาคาร 1 อาคารวังจันทน์
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์, กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, กลุ่มงานธุรการ, กลุ่มงานวิชาการ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ, ห้องประชุม VIP, สำนักงานเลขานุการและแผนงาน, ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องประชุมไชยานุภาพ, ห้องศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์, ห้องคอมพิวเตอร์
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
  2. อาคาร 2 อาคารร่มเกล้านเรศวร
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย หอประชุมพระนารายณ์, ห้องโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย กลุ่มงานแนะแนว, ห้องสมุด
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, ศูนย์ประสานงานระดับชั้น ม.5
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ศูนย์ประสานงานระดับชั้น ม.6
  3. อาคาร 3 อาคารร่มเกล้าเอกาทศรถ
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ต้น), ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ศูนย์ประสานงานระดับชั้น ม.4
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, โครงการห้องเรียนพิเศษ พสวท. , ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  4. อาคาร 4 อาคารร่มเกล้าสุพรรณกัลยา
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย กลุ่มห้องเรียนโครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Progarm)
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ (E.P.), ห้องเรียนโครงการ E.P. , ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนส์
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ศูนย์ประสานงานระดับชั้น ม.3
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  5. อาคาร 5 อาคารร่มเกล้ามหาธรรมราชา
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ห้องประชุมเอนกประสงค์
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส,เกาหลี , ห้องสมุดภาษาต่างประเทศ , ห้องภาษาญี่ปุ่น
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษโดยเน้นภาษาจีนเป็นสื่อ (Chinese Program), ห้องภาษาจีน
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย โครงการห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMAT) ม.ต้น
  6. อาคาร 6 อาคารร่มเกล้าวิสุทธิ์กษัตริย์
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย โถง , ห้องศิลปะศึกษา
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ศูนย์ประสานงานระดับชั้น ม.1
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , ศูนย์ประสานงานระดับชั้น ม.2
  7. อาคาร 7 อาคารการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย งานช่างยนต์, งานช่างเชื่อมโลหะ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องงานประดิษฐ์, ห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเขียนแบบ, งานช่างไฟฟ้า
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย
  8. อาคาร 8 อาคารงานเกษตร
  9. อาคาร 9 อาคารงานบ้าน
  10. อาคาร 10 อาคาร ดนตรีไทย และ นาฏศิลป์
  11. อาคาร 11 อาคารดนตรีสากล
  12. อาคาร 12 อาคารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สอวน. (SMTE), ห้องเรียนโครงการพิเศษ สอวน. (SMTE)
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ปลาย) , ห้องเรียนฟิสิกส์ , ห้องเรียนดาราศาสตร์
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางเคมี , ห้องเรียนเคมี
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา , ห้องเรียนชีววิทยา
  13. อาคารโดมเอกภาพันธ์
 • อาคารสวัสดิการและอาคารอื่น ๆ
  1. อาคารโภชนาการ
  2. เรือนพยาบาล
  3. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
  4. หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต
  5. หอประชุมนเรศวร
  6. ศาลากรีฑา
  7. อาคารลูกเสือ และ เนตรนารี
  8. อาคารปกครอง
  9. หอสมุดระบิล สีตสุวรรณ
  10. ศูนย์กีฬาในร่ม
  11. ป้อมยาม
 • สนาม
  1. สนามหน้าเสาธง (อาคารเอกภาพันธ์)
  2. สนามกีฬาวังจันทน์
 • สถานที่ชุมนุม
  1. ห้องประชุม VIP
  2. ห้องประชุมไชยานุภาพ
  3. ห้องประชุมเอนกประสงค์
  4. หอประชุมพระนารายณ์
  5. หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต
  6. หอประชุมนเรศวร
 • จุดทางเชื่อมระหว่างอาคาร
  1. จุดที่ 1 อาคาร 1 เชื่อมไปยัง อาคาร 2, 3, 4, 5 และ 6
   • เชื่อมไปอาคาร 2 ได้ทุกชั้น
   • เชื่อมไปอาคาร 3 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
   • เชื่อมไปอาคาร 4 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
  2. จุดที่ 2 อาคาร 2 เชื่อมไปยังอาคาร 1 และ 3
   • เชื่อมไปยังอาคาร 1 ได้ทุกชั้น
   • เชื่อมไปยังอาคาร 3 ได้ที่ชั้น 2, 3 และ4
  3. จุดที่ 3 อาคาร 3 เชื่อมไปยังอาคาร 1 และ 2
   • เชื่อมไปยังอาคาร 1 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
   • เชื่อมไปยังอาคาร 2 ได้ที่ชั้น 2, 3 และ 4
  4. จุดที่ 4 อาคาร 4 เชื่อมไปยังอาคาร 1
   • เชื่อมไปยังอาคาร 1 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
  5. จุดที่ 5 อาคาร 4 เชื่อมไปยังอาคาร 5
   • เชื่อมไปยังอาคาร 5 ได้ที่ชั้น 3
  6. จุดที่ 6 อาคาร 4 เชื่อมไปยังอาคาร 6
   • เชื่อมไปยังอาคาร 6 ได้ที่ชั้น 3
 • สถานที่พักผ่อน
  1. ลานหูกระจง
  2. บ่อเลี้ยงปลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  3. โรงอาหาร
  4. โดมอเนกประสงค์
  5. อาคารเอกภาพันธ์

ทำเนียบผู้บริหาร[2]

แก้
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1 พระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล พ.ศ. 2442 – 2453
2 นายยศ ป. พ.ศ. 2453 - 2455
3 นายคำ ป.ป. พ.ศ. 2455 - 2456
4 นายพร ป.ป. พ.ศ. 2456 - 2458
5 นายจู ป.ป. พ.ศ. 2458 - 2462
6 ขุนสัมฤทธิ์วรรณการ พ.ศ. 2458 - 2458
7 ขุนภารสาส์น (ปุ้ม คุปตวานิช) ป.ม. พ.ศ. 2465 - 2465
8 ขุนภารสิข พ.ศ. 2456 - 2468
9 ขุนวิทยาวุฒิ (นวม ชัยรัตน์) ป.ม. พ.ศ. 2468 - 2469
10 ขุนประเจตน์ดรุณพันธ์ (เกษม ศุขโรจน์) ป.ม. พ.ศ. 2469 - 2476
11 ขุนวิชาสรรค์ (น้อย เพทะวณิช) ป.ม. พ.ศ. 2476 - 2477
12 หลวงชุณหกสิการ พ.ศ. 2477 - 2478
13 นายโชค สุคันธวนิช ป.อ. พ.ศ. 2478 - 2480
14 นายสุวรรณ เผือกใจแผ้ว ป.ม., อ.บ. พ.ศ. 2480 - 2487
15 นายระบิล สีตะสุวรรณ ป.ม., B.S, M.S. พ.ศ. 2487 - 2494
16 นายเจษฎ์ ปรีชานนท์ ป.ม., ธ.บ. พ.ศ. 2495 - 2501
17 นายมานะ เอี่ยมสกุล ป.ม. พ.ศ. 2501 - 2518
18 นายสมนึก ทิมพงศ์ ป.ม., ธ.บ. พ.ศ. 2518 - 2521
19 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัต B.S., M.S. พ.ศ. 2521 - 2533
20 นายชูชีพ มีจุ้ย พ.ม., กศ.บ. พ.ศ. 2533 - 2534
21 นายสาหร่าย แสงทอง กศ.บ. พ.ศ. 2534 - 2535
22 นายสงวน คงชู กศ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2535 - 2539
23 นายปรีชา จาดศรี M.S. in Ed. พ.ศ. 2539 - 2541
24 นายละเอียด กันทริกา (กศ.ม. บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2542 - 2546
25 นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2546 - 2552
26 นายทรงภรต ภู่กร (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง) [รักษาการในตำแหน่ง] พ.ศ. 2552 - 2553
26 นายชูชาติ อุทะโก (กศ.ม. บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2553 - 2553
26 นายทรงภรต ภู่กร (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง) [รักษาการในตำแหน่ง] พ.ศ. 2553 - 2554
27 นายถวิล ศรีวิชัย พ.ศ. 2554 - 2554
28 นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ พ.ศ. 2554 - 2558
29 ดร.มานพ เกตุเมฆ พ.ศ. 2558 - 2560
30 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี พ.ศ. 2561 2561
31 ดร.อรุณศรี เงินเสือ พ.ศ. 2561 - 2562
32 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง พ.ศ. 2562 - 2564
33 นายสุริยา จันทิมา พ.ศ. 2564 - 2565
34 จ่าสิบเอก ประมวล วันมี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. "โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม". www.pp.ac.th.
 2. "โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม". www.pp.ac.th.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้