โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นโรงเรียนชายล้วน ประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ตั้งปัจจุบัน อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก บึงแก่งใหญ่ มีเนื้อที่ 339 ไร่ นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่นกีฬาและภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยการสร้างสวนต่าง ๆ เช่น สวนวรรณคดี นอกจากนี้อาคาร 1 (วังจันทน์) และอาคาร 2 (ร่มเกล้านเรศวร) ของโรงเรียนยังเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โรงเรียนยังมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมอาคารแต่ละอาคารเข้าด้วยกัน สร้างอาคารประกอบเพิ่มเติม หอประชุมใหม่ โรงยิม สระว่ายน้ำ และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นเพิ่มเติมด้วย ในปัจจุบันทางเดินเชื่อมอาคารเรียนได้สร้างเสร็จแล้วและเปิดใช้มาเป็นเวลากว่า 2 ปีโดยประมาณ ซึ่งโรงเรียนก็ยังได้สร้างหอประชุมใหม่ขึ้นชื่อว่า "หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต" ที่เปิดใช้ไปในปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา และในขณะนี้โรงเรียนกำลังจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552 "เปิดใช้งานแล้วชื่อว่า อาคารร่มเกล้าวิสุทธิ์กษัตริย์"

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Pitlokpit.JPG
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phitsanulok Pittayakom School
อักษรย่อ พ.พ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2442
จำนวนนักเรียน 3393 คน
เพลง พิทยาสถาพร
เว็บไซต์

ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ถูกกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับสากล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีครู-อาจารย์ 166 คน นักเรียน 3,393 คน ใน 72 ห้องเรียน

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2438 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองพิษณุโลกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมณฑลพิษณุโลก โดยมีเจ้าพระยาสุรสีห์สิทธิศักดิ์ เป็นสมุหเทศาภิบาลคนแรก ได้อาราธนา พระครูอ่อน จากสำนักวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี (เดิม) มาว่าการพระศาสนาประจำอยู่ ณ วัดนางพญา ท่านพระครูอ่อน มีความสนใจในการศึกษามากจึงได้เริ่มก่อตั้งสำนักศึกษาขึ้นที่วัดนางพญา ศาลาโรงโขน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุบริเวณเชิงสะพานนเรศวรด้านตะวันออกต่อมาพระครูอ่อนได้เลื่อน สมณศักดิ์เป็นพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล ในปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้ทรงจัดตั้ง โรงเรียนขึ้นทั่วพระราชอาณาจักร ทางราชการเห็นว่าสำนักศึกษา ของพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล มีความเป็นปึกแผ่นดี จึงได้ยกฐานะสำนักศึกษาแห่งนี้ เป็นโรงเรียน มีชื่อว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก”และสร้างตัวโรงเรียนขึ้นใหม่ บริเวณทางใต้ของศาลาโรงโขนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เขตติดต่อวัดนางพญา (มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา) โดยมีพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาลเป็น “ครูใหญ่คนแรก” จึงนับได้ว่าโรงเรียนมีกำเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442

สำนัก ณ วัดนางพญาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก" มีพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาลเป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2442 ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพิษณุโลก มีพระราชปรารภว่า "มีนักเรียนสนใจเรียนมาก แต่สถานที่คับแคบไม่พอกับความต้องการ"

ปี พ.ศ. 2473-2474 ทางราชการได้สร้างสะพานนเรศวรข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณใต้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นเหตุให้ต้องย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นวัดที่ของวัดราชคฤห์ ซึ่งเป็นวัดร้าง (ปัจจุบันเป็นบริเวณโรงเรียนจ่าการบุญ และยังต้องยืมศาลาโรงโขนเรียนด้วยเป็นเวลากว่า 33 ปี) ในกลางปีต่อมาทางราชการได้สั่งย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลพิษณุวิทยายนไปอยู่บริเวณสระแก้ว (บริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช) จึงยกอาคารสถานที่ในบริเวณ วังจันทน์ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมทั้งหมด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจึงย้ายครั้งที่ 2 มาตั้งอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ ระยะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ทางราชการยกเลิกมณฑล”เป็นเปลี่ยน "จังหวัด" ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น "โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลก" ต่อมากระทรวงศึกษาธิการตั้งชื่อเฉพาะขึ้นใหม่เป็น “โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม” มาจนกระทั่งปัจจุบัน

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเคยเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงก่อตั้งโรงเรียนคือ ในปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนจ่านกร้อง ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวังจันทร์เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ทำให้โรงเรียนต้องย้ายสถานที่ทำการสอนไปยังที่ของกระทรวงเกษตร เพื่อให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีอายุกว่า 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการจัดสร้างวัตถุมงคล "นเรศวร 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม" มีการปรับปรุงถนนเข้าโรงเรียน การจัดทำคันดินรอบโรงเรียน การขุดสระน้ำ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนามกีฬา และในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ย้ายออกจากเขตพระราชวังจันทร์แล้วเสร็จสิ้นไปยังบึงแก่งใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับสากล

สถานที่ตั้งแก้ไข

ครั้งก่อตั้งอยู่บริเวณ วัดนางพญา และศาลาโรงโขนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต่อมาย้ายไปตั้งบริเวณวัดราชคฤห์ (ด้านทิศตะวันออกของวัดนางพญา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนจ่าการบุญ) และย้ายโรงเรียนอีกครั้งไปตั้งบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูมูล พิษณุโลกพิทยาคม เดิม ซึ่งก็คือ เขตพระราชวังจันทน์และเขตพระราชฐานสระสองห้องนั่นเอง

ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตั้งอยู่บริเวณบึงแก่งใหญ่ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนเลี่ยงเมือง-วงแหวนทิศตะวันตก)ใกล้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

อาคารและสถานที่แก้ไข

 • อาคารเรียน
  1. อาคาร 1 อาคารวังจันทน์
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์, กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานปกครอง, กลุ่มงานธุรการ, กลุ่มงานวิชาการ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ, ห้องประชุม VIP, สำนักงานเลขานุการและแผนงาน, ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องประชุมไชยานุภาพ, ห้องศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์, ห้องคอมพิวเตอร์
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
  2. อาคาร 2 อาคารร่มเกล้านเรศวร
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย หอประชุมพระนารายณ์, ห้องเกียรติยศ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย กลุ่มงานแนะแนว, ห้องสมุด
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, ศูนย์ประสานงานสภานักเรียน
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  3. อาคาร 3 อาคารร่มเกล้าเอกาทศรถ
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ต้น), ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  4. อาคาร 4 อาคารร่มเกล้าสุพรรณกัลยา
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย กลุ่มห้องเรียนโครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Progarm)
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ (E.P.), ห้องเรียนโครงการ E.P., ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนส์
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  5. อาคาร 5 อาคารร่มเกล้ามหาธรรมราชา
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องประสานงานโครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี (SMAT) , ห้องประชุมเอนกประสงค์
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ห้องปฏิบัติการทางภาษา , ห้องสมุดภาษาต่างประเทศ , ห้องภาษาญี่ปุ่น
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ปลาย) , ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  6. อาคาร 6 อาคารร่มเกล้าวิสุทธิ์กษัตริย์ เป็นอาคารเรียนหลังใหม่
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย โถง, ห้องศิลปะศึกษา, ห้องเรียนยูโด
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ห้องเรียนศิลปะศึกษา
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  7. อาคาร 7 อาคารการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย งานช่างยนต์, งานช่างเชื่อมโลหะ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องงานประดิษฐ์, ห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องเขียนแบบ, งานช่างไฟฟ้า
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย
  8. อาคาร 8 อาคารงานเกษตร
  9. อาคาร 9 อาคารงานบ้าน
  10. อาคาร 10 อาคารศิลปะ ดนตรีไทย และ นาฏศิลป์
  11. อาคาร 11 อาคารดนตรีสากล
 • อาคารสวัสดิการและอาคารอื่น ๆ
  1. อาคารโภชนาการ
  2. เรือนพยาบาล
  3. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
  4. หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต
  5. ศาลากรีฑา
  6. ป้อมยาม
 • สถานที่ชุมนุม
  1. ห้องประชุม VIP
  2. ห้องประชุมไชยานุภาพ
  3. ห้องประชุมเอนกประสงค์
  4. หอประชุมพระนารายณ์
  5. หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต
 • จุดทางเชื่อมระหว่างอาคาร
  1. จุดที่ 1 อาคาร 1 เชื่อมไปยัง อาคาร 2, 3 และ 4
   • เชื่อมไปอาคาร 2 ได้ทุกชั้น
   • เชื่อมไปอาคาร 3 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
   • เชื่อมไปอาคาร 4 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
  2. จุดที่ 2 อาคาร 2 เชื่อมไปยังอาคาร 1 และ 3
   • เชื่อมไปยังอาคาร 1 ได้ทุกชั้น
   • เชื่อมไปยังอาคาร 3 ได้ที่ชั้น 2, 3 และ4
  3. จุดที่ 3 อาคาร 3 เชื่อมไปยังอาคาร 1 และ 2
   • เชื่อมไปยังอาคาร 1 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
   • เชื่อมไปยังอาคาร 2 ได้ที่ชั้น 2, 3 และ 4
  4. จุดที่ 4 อาคาร 4 เชื่อมไปยังอาคาร 1
   • เชื่อมไปยังอาคาร 1 ได้ที่ชั้น 3 และ 4
  5. จุดที่ 5 อาคาร 4 เชื่อมไปยังอาคาร 5
   • เชื่อมไปยังอาคาร 5 ได้ที่ชั้น 3
 • สถานที่พักผ่อน
  1. ลานหูกระจง
  2. บ่อเลี้ยงปลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  3. โรงอาหาร

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1 พระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล พ.ศ. 2442 – 2453
2 นายยศ ป. พ.ศ. 2453 - 2455
3 นายคำ ป.ป. พ.ศ. 2455 - 2456
4 นายพร ป.ป. พ.ศ. 2456 - 2458
5 นายจู ป.ป. พ.ศ. 2458 - 2462
6 ขุนสัมฤทธิ์วรรณการ พ.ศ. 2458 - 2458
7 ขุนภารสาส์น (ปุ้ม คุปตวานิช) ป.ม. พ.ศ. 2465 - 2465
8 ขุนภารสิข พ.ศ. 2456 - 2468
9 ขุนวิทยาวุฒิ (นวม ชัยรัตน์) ป.ม. พ.ศ. 2468 - 2469
10 ขุนประเจตน์ดรุณพันธ์ (เกษม ศุขโรจน์) ป.ม. พ.ศ. 2469 - 2476
11 ขุนวิชาสรรค์ (น้อย เพทะวณิช) ป.ม. พ.ศ. 2476 - 2477
12 หลวงชุณหกสิการ พ.ศ. 2477 - 2478
13 นายโชค สุคันธวนิช ป.อ. พ.ศ. 2478 - 2480
14 นายสุวรรณ เผือกใจแผ้ว ป.ม., อ.บ. พ.ศ. 2480 - 2487
15 นายระบิล สีตะสุวรรณ ป.ม., B.S, M.S. พ.ศ. 2487 - 2494
16 นายเจษฎ์ ปรีชานนท์ ป.ม., ธ.บ. พ.ศ. 2495 - 2501
17 นายมานะ เอี่ยมสกุล ป.ม. พ.ศ. 2501 - 2518
18 นายสมนึก ทิมพงศ์ ป.ม., ธ.บ. พ.ศ. 2518 - 2521
19 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัต B.S., M.S. พ.ศ. 2521 - 2533
20 นายชูชีพ มีจุ้ย พ.ม., กศ.บ. พ.ศ. 2533 - 2534
21 นายสาหร่าย แสงทอง กศ.บ. พ.ศ. 2534 - 2535
22 นายสงวน คงชู กศ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2535 - 2539
23 นายปรีชา จาดศรี M.S. in Ed. พ.ศ. 2539 - 2541
24 นายละเอียด กันทริกา (กศ.ม. บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2542 - 2546
25 นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2546 - 2552
26 นายทรงภรต ภู่กร (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง) [รักษาการในตำแหน่ง] พ.ศ. 2552 - 2553
26 นายชูชาติ อุทะโก (กศ.ม. บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2553 - 2553
26 นายทรงภรต ภู่กร (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง) [รักษาการในตำแหน่ง] พ.ศ. 2553 - 2554
27 นายถวิล ศรีวิชัย พ.ศ. 2554 - 2554
28 นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ พ.ศ. 2554 - 2558
29 ดร.มานพ เกตุเมฆ พ.ศ. 2558 - 2560
30 ดร.อรุณศรี เงินเสือ พ.ศ. 2561 - 2562
31 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข