รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2530

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2530

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
1+1ฉึ่งแหลก (2530) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พ.ต.ท.อังกูร อาทรไผท, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา, ลักษณ์ อภิชาติ
9 ทรชน (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
กระทิงเหล็ก (2530) ผู้กำกับ: กรพินิจ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ, ธนิต พงษ์มนูญ, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
กว่าจะรู้เดียงสา (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, สุริยา เยาวสังข์, อธิป ทองจินดา, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ ฉายวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2530
กะเหรี่ยงตกดอย (2530) นำแสดงโดย: ธวัช ธนภูมิ, รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, โป๋ เป่าปี่, อรุณ ภาวิไล, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ศิวะ แตรสังข์, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2530
กิเลสสีม่วง (2530) บทประพันธ์: นัฏฐา ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: ชัยรัตน์ จิตธรรม, นาถยา แดงบุหงา, ยุวันดา แก้วมาลี, ชลิต เฟื่องอารมย์, ฉวีวรรณ บุญปรก ฉายวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2530
เกิดมาลุย ภาค 2 (2530) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ชาญ รัฐภูมิ, สมภพ วงศ์ก่อ, สุชาติ สีทอง
ก้อ โอเคน่ะ (2530) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุทธนา แสนเสน่ห์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรษมน วัฒโรดม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ปัทมา ปานทอง, วทัญญู มุ่งหมาย, วาสนา วรรณวงศ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
ขุมทรัพย์ทับทิมดำ (2530) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ชุติมา กาวิลละ, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ลักษณ์ อภิชาติ
ข้าจะใหญ่ใครอย่าขวาง (2530) ผู้กำกับ: พันนา ฤทธิไกร นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
คาวน้ำผึ้ง (2530) ผู้กำกับ: นพนิจ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, วรรณิศา ศรีวิเชียร, อภิชาติ หาลำเจียก, โกวิท วัฒนกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2530
คำมั่นสัญญา (2530) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, ญาณี จงวิสุทธิ์, ภิญโญ ทองเจือ, เด่นนภา จันทร์ยงค์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2530
คู่สร้าง คู่สม (2530) นำแสดงโดย: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ชไมพร จตุรภุช, ล้อต๊อก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เด๋อ ดอกสะเดา, ปวีณา ชารีฟสกุล, ท้วม ทรนง
เคหาสน์ดาว (2530) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อนุสรา จันทรังษี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, ศริญญา บุญยงค์, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา
ฆ่าด้วยเสน่หา (2530) ผู้กำกับ: อรุณโรจน์ ไผ่สีทอง นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อภิรดี ภวภูตานนท์, จันทรา ชูสกุล
ฆ่าปิดปาก (2530) ผู้กำกับ: ศักดิ์สิทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ลักษณ์ อภิชาติ, มารศรี ณ บางช้าง
เจ้าแม่จระเข้ (2530) ผู้กำกับ: กังสดาล นำแสดงโดย: แพร เพชรชมภู, มงคล พิชิตชัย, รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, ธวัช ธนภูมิ, ไกรสุข อาจเอี่ยม, โป๋ เป่าปี่, เดช ดำเกิง, จิตร โตปฐม, น้อย มะนาว
ฉลามเสือวังตะเพียน (2530) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, อรุโณทัย, ครรชิต ขวัญประชา, ไกรลาศ เกรียงไกร
ฉันผู้ชายนะยะ (2530) ผู้กำกับ: หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สินจัย หงษ์ไทย, รอน บรรจงสร้าง, เสรี วงศ์มณฑา, เผ่าทอง ทองเจือ, ชลิต เฟื่องอารมณ์, วสันต์ อุตมโยธิน, มารุต สาโรวาท, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ฉันรักผัวเขา (2530) บทประพันธ์: ภราดร ศักดา ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, อภิชาติ หาลำเจียก, อภิรดี ภวภูตานนท์ ฉายวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
ชะตาฟ้า (2530) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ปนัดดา โกมารทัต, การันต์ กิตติราช, ราม ราชพงษ์
เชลยรัก (2530) นำแสดงโดย: พุ่มพวง ดวงจันทร์, โกวิท วัฒนกุล
ดีแตก (2530) ผู้สร้าง: ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, นาถยา แดงบุหงา, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สหัสชัย ชุมรุม ฉายวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เดชอีลำยอง (2530) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: แพรว มาศมารุต, โน้ต เชิญยิ้ม, ยอด นครนายก, เหี่ยวฟ้า, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2530
เดนมนุษย์ (2530) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท, มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย
ด้วยเกล้า (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, จรัล มโนเพชร, นฤมล นิลวรรณ, ไกรลาศ เกรียงไกร, ชาลี อินทรวิจิตร, กฤษณ์ ศุกระมงคล ฉายวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530
ตะวันเพลิง (2530) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พิม วัฒนพานิช, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
ถามหัวใจคุณก็ได้ (2530) ผู้กำกับ: ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ด.ญ.กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์
ทาสอารมณ์ (2530) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, เล็ก ไอศูรย์, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ยอดมนู ภมรมนตรี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, วุฒิ คงคาเขต ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ทำไมต้องฆ่า? (2530) ผู้กำกับ: ป้อมเพชร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, วีรยุทธ รสโอชา, ปรางค์ วงษ์วัชร, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฉัตร มงคลชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์, เป็ด เชิญยิ้ม ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
เธอกับเขา และรักของเรา (2530) ผู้กำกับ: อาร์ม บุนนาค นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ตฤณ เศรษฐโชค, อรุณ ภาวิไล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ฉายวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2530
เธอร้องไห้เมื่อคืนนี้ (2530) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: พรสุดา ต่ายเนาว์คง, วชิระ อรุณรัตน์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ดญ.ลิลลี่ ทัศนี, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย ฉายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
นักฆ่าหน้าหยก (2530) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กาญจนา จินดาวัฒน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักรบพบรัก (2530) ผู้สร้าง: ทวีพรฟิล์มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุนารี ราชสีมา, โกวิท วัฒนกุล, นัฎอนงค์ ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2530
นักสู้ปาฏิหาริย์ (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, พอเจตน์ แก่นเพชร, พิศมัย วิไลศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
นางนวล (2530) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ใหม่ สิริวิมล, ลิขิต เอกมงคล, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมนึก บุญสุวรรณ, แข ลดา, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, ฉายวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2530
นานาจิตตัง (2530) นำแสดงโดย: ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, เพ็ญ พิสุทธิ์, นิค นิรนาม, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, พรพิมล ธรรมสาร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530
บาปสวาท (2530) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ลิขิต เอกมงคล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไปรมา รัชตะ, สมนึก บุญสุวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
บ้าน (2530) ชื่ออื่น... จนตรอก ผู้กำกับ: เอกลักษณ์, ชาติ กอบจิตติ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ด.ช.พเด็จ เทียมเศวต, ด.ช.เฉลิมเดช เทียมเศวต
บ้านทรายทอง พจมานสว่างวงศ์ (2530) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์, วรายุทธ มิลินทจินดา
ปลุกมันขึ้นมาฆ่า (2530) ผู้กำกับ: ประพันธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย : พันนา ฤทธิไกร, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
ปล้นข้ามโลก (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, หันจุ้น, หลิวหยินฟง, ฉัตร มงคลชัย
ปัญญาชนก้นครัว (2530) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, อำพล ลำพูน, วัชระ ปานเอี่ยม, วรรษมน วัฒโรดม, เกียรติ กิจเจริญ, ชาลี อินทรวิจิตร, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
ปีกมาร (2530) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, วทัญญู มุ่งหมาย, ปัทมา ปานทอง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
เปรอะเจอเปรี้ยว (2530) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ชัยรัตน์ จิตรธรรม
เปิดโลกวัยทะเล้น (2530) ผู้กำกับ: ศักดิ์ระวี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, เพ็ญ พิสุทธิ์, อรพรรณ พานทอง, ชมพู ฟรุตตี้, อรุณ ภาวิไล, จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์, กิตติยา เชอรี่ ธรรมิกสกุล, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
ป่าลั่น (2530)
ผัวชั่วคราว (2530) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, เล็ก ไอศูรย์, สมฤดี นุ่มอำพันธ์
ผีเจ้าเล่ห์ (2530) นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ล้อต๊อก, ผุสรัตน์ ดารา, แข ลดา, ท้วม ทรนง
ผู้ชายป้ายเหลือง (2530) ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิศรุต เกตุประสิทธิ, วรายุฑ มิลินทจินดา, อมรา อัศวนนท์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร, กฤษณ์ ศุกระมงคล
ผู้พันเรือพ่วง (2530) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, อรุณ ภาวิไล, ท้วม ทรนง
ผู้หญิงคนนี้ ไม่ใช่ผี (2530) นำแสดงโดย: อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เพ็ญ พิสุทธิ์
พยัคฆ์ร้ายสวาท60 (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, มาริษา อุดมพร, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ, ฉัตร มงคลชัย
พยัคฆ์สาวเนื้อทอง (2530)
พรหมจารีสีดำ (2530) ผู้สร้าง: พรพจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: โชติรัตน์ รักเริ่มวงศ์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2530
พระรามทรงปืน (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลักษณ์ อภิชาติ
พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก (2530) นำแสดงโดย: กฤษณ์ ศุภระมงคล
พรานภูเขา (2530) นำแสดงโดย: เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, ดาว วรรณกร
พรายตะเคียน (2530) นำแสดงโดย: โกวิท วัฒนกุล, จุติมา ดาวจรัส
พลอยทะเล (2530) ชื่ออื่น... สินในน้ำ ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ชณุตพร วิศิษฎโสภณ, สินจัย หงษ์ไทย, อรัญญา นามวงศ์, วิฑูรย์ กรุณา, จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2530
พิศวาส (2530) ชื่ออื่น... รากแก้ว ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่น กรุ๊ป ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, อรพรรณ พานทอง, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ปัทมา ปานทอง ฉายวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
เพชร 7 เหลี่ยม (2530) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ธิดา ธีรรัตน์, ชุติมา กาวินละ, ชาตรี มณีวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2530
เพชรสลัม (2530) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรุโณทัย, ครรชิต ขวัญประชา, ไกร, ภูมิ พัฒนายุทธ
เพชรเสี้ยนทอง (2530) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ตฤณ เศรษฐโชค, จริยา สรณะคม, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธิ์ ลือชา, อลิศ คริสตัน
เพลงรัก เพลงปืน (2530) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ยอดรัก สลักใจ, มาริษา อุดมพร, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, ฉัตร มงคลชัย
ไฟซ่อนเชื้อ (2530) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ลีลาวดี วัชโรบล, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ
ไฟหนาว (2530) ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, เพ็ญ พิสุทธิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อรุณ ภาวิไล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์ ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
ไฟเสน่หา (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ลิขิต เอกมงคล, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จริยา สรณะคม, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รัญญา ศิยานนท์ ฉายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2530
ไฟแค้นเพลิงสวาท (2530) นำแสดงโดย: พรรณวดี ศรีพงษ์, สากล พงศกร, มาริษา อุดมพร
ฟ้าสีทอง (2530) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ลิขิต เอกมงคล, ทักษิณ แจ่มผล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดมนู ภมรมนตรี
ภูตเสน่หา (2530) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อัญชลี ไชยศิริ, เพชร ดาราฉาย, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ท้วม ทรนง
มนุษย์หมาป่า (2530) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ชุติมา กาวินละ, อภิรัตน์ มณีรัตน์, มัลลิกา สมบัติเจริญ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ลักษณ์ อภิชาติ
มหัศจรรย์สุดขอบฟ้า (2530) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ชุติมา กาวินละ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ลักษณ์ อภิชาติ
มันเป็นยังงี้ ได้ยังไง (2530) นำแสดงโดย: สุประวัติ ปัทมสูตร, รัชนี ศิระเลิศ, สถาพร นาควิลัย, ทิพย์ ธัมมศิริ, ธงชัย ประสงค์สันติ
มันแอบอยู่ในหอ (2530) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สินจัย หงษ์ไทย, ลีลาวดี วัชโรบล, อรุณ ภาวิไล, มารุต สาโรวาท, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
มือปราบภูธร (2530) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, ปัทมา รัตนอุบล, ครรชิต ขวัญประชา
เมียคนใหม่ (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, สุนิสา คราประยูร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2530
เมียนอกหัวใจ (2530) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อภิชาติ หาลำเจียก, ศิรินันท์ โรจนธรรม
เมียหมายเลข 1 (2530) ผู้กำกับ: สุวิทย์ ชุติพงษ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ปัทมา ปานทอง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อัญชลี ไชยศิริ
แม่นาค30 (2530) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: โน้ต เชิญยิ้ม, สีดา สุทธิรักษ์, ยอด นครนายก, ท้วม ทรนง, เด๋อ ดอกสะเดา, เหี่ยวฟ้า ฉายวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2530
รอยเสือ (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, สุนทรี ละม่อม, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา
รักจ๋ามาแล้วจ๊ะ (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, มยุรา ธนบุตร, วัชระ ปานเอี่ยม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, เกียรติ กิจเจริญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ธงชัย ประสงค์สันติ, ศิวะ แตรสังข์ ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530
รักซึมลึก (2530) ผู้สร้าง: ศิลปการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, บิลลี่ โอแกน, ดญ.อิศรินทร์ อินทนิล ฉายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
รักทรมาน (2530) ชื่ออื่น... เพลงสุดท้าย ภาค 2 ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สมหญิง ดาวราย, วรรณิศา ศรีวิเชียร, เสรี วงศ์มณฑา, ล้อต๊อก, ชลิต เฟื่องอารมณ์
รักพี่ดีกว่า (2530) ผู้กำกับ: เมฆ เสรี นำแสดงโดย: ดวงเดิอน โยธานัถ, จันทรี ทวีแสง, สัจจะ วรสิทธิ, ขุนทอง ทองคำ, สมโภชน์ ดวงสมพงษ์, พรศักดิ์ ส่องแสง
รักใคร่ (2530) ชื่ออื่น... หนามดอกไม้ ของ โสภาค สุวรรณ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, อรัญญา นามวงศ์, รัชนู บุญชูดวง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เรื่องกล้วย กล้วย (2530) นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, วาสิฎฐี ศรีโลฟุ้ง, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
แรงปรารถนา (2530) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จริยา สรณะคม, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, รัญญา ศิยานนท์
ร่านดอกงิ้ว (2530) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา ฉายวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ลายพาดกลอน (2530) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย
ลุยอันตราย (2530) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, พอเจตน์ แก่นเพชร, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ
ลุ้นอลเวง (2530) ผู้กำกับ: วันชัย โรจน์แสงรัตน์ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, อรรถชัย อนันตเมฆ, อรุณ ภาวิไล
โลงแตก (2530) ผู้สร้าง: เทพรัตน์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เกษริน พูลลาภ, พงษ์พันธ์ จันทร์ประเสริฐ, ท้วม ทรนง, ยอด นครนายก, เหี่ยวฟ้า, จันทนา ศิริผล, โน้ต เชิญยิ้ม, เด๋อ ดอกสะเดา
ล่าสุดโหด (2530) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วรรษมน วัฒโรดม, กาญจนา โต๊ะสุวรรณ, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2530
วงศาคณาญาติ (2530) บทประพันธ์: ว.วินิจฉัยกุล ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, สุริยา เยาวสังข์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, เกียรติ กิจเจริญ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ไกรลาศ เกรียงไกร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ ฉายวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
วอนเพลงฝากรัก (2530) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิม วัฒนพานิช, วทัญญู มุ่งหมาย, พรศักดิ์ ส่องแสง, ดิลก ทองวัฒนา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
วัยเปรี้ยว ปึ้ก ๆ (2530) นำแสดงโดย: วทัญญู มุ่งหมาย, มาช่า วัฒนพานิช, อุ้ย อินโนเซ้นต์, มัณฑารัช วงพันธุ์, ธรรมนูญ เมธานันท์, ปุ๊ก, โจ, เอ๋, ป้อม, เอ, น้อง, ต้อย, เดียร์
วุ่นที่สุด สะดุดรัก (2530) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พิม วัฒนพานิช, วรรณิศา ศรีวิเชียร, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ
สงครามรัก (2530) นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี
สบายบรื๋อ (2530) ผู้กำกับ: บรรหาร สีตะพงศ์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
สะพานรักสารสิน (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา สุขพัฒน์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เป็ด เชิญยิ้ม, โรม อิศรา, น้ำเงิน บุญหนัก, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ฉายวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2530
สะใภ้เถื่อน (2530) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, มาริษา อุดมพร, วีรยุทธ รสโอชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, บู๊ วิบูลย์นันท์, มารศรี ณ บางช้าง ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
สายน้ำไม่ไหลกลับ (2530) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ธนา สินทรัพย์, อภิชาติ หาลำเจียก, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมนึก บุญสุวรรณ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2530
สารวัตรเถื่อน (2530) ผู้สร้าง: กิตติพิคเจอร์กรุ๊ป ผู้กำกับ: กิตติชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วรรษมน วัฒโรดม ฉายวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2530
สาว X รอรัก (2530) นำแสดงโดย: มัลลิกา สมบัติเจริญ
สาวจอมโหด (2530) ผู้กำกับ: สุริยา ตรีบุปผา นำแสดงโดย: มาริษา อุดมพร, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี
หลังคาแดง (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ธงไชย แมคอินไตย์, มยุรา ธนะบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, อมรา อัศวนนท์ ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
หวานมันส์ ฉันคือเธอ (2530) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, เกียรติ กิจเจริญ, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, พรพรรณ สังข์สินชัย, นฤมล นิลวรรณ ฉายวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2530
หัวละแสน (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ฉัตร มงคลชัย
หากคุณรักใครสักคน (2530) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, กาญจนา จินดาวัฒน์ ฉายวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2530
เหตุเกิดที่ห้องไอซียู (2530) นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, อภิชาติ หาลำเจียก, อภิรดี ภวภูตานนท์
เหยื่อ? (2530) บทประพันธ์: โบตั๋น ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, เพ็ญ พิสุทธิ์, รณ ฤทธิชัย, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ไพศาล หงษ์ไทย, เดชดวง อนุศาสนนันท์, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
เหยื่อทรชน (2530) ผู้กำกับ: ชาตรี เดชาเสนีย์ นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, อภิรดี ภวภูตานนท์, หม่อมหลวงเพิ่มวุธ สวัสดิวัตน์
อย่าบอกว่าเธอบาป (2530) ผู้กำกับ: ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ส.อาสนจินดา, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สมจินต์ ธรรมฑัต, นิรุตต์ ศิริจรรยา ฉายวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2530
อีก 10 วัน โลกจะแตก (2530) ผู้กำกับ: ชวนะ ภวกานนท์ นำแสดงโดย: ไตรภพ ลิมปพัทธ, อรุณ ภาวิไล
อีสาวปืนกล (2530) นำแสดงโดย: ศิริวัฒน์ ศรีภูมิ, ศิริโรจน์ เอกมนตรี, จันทรา วราพร, ภัทรนุช แดงสว่าง, หนึ่งฤทัย ใจรัก, แจง, กิ๊บ, แบล๊ด, หน่อย, แอน, เพชร, พิภพ ภู่ภิญโญ, โอดา, สังวร, พิทักษ์, หมู
อ้อมกอดซาตาน (2530) ผู้กำกับ: ชาตรี เดชาเสนีย์ นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช
เฮงได้ เฮงดี รักนี้ (2530) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, กมลชนก โกมลฐิติ, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ธนาภรณ์ รัตนเสน, เศรษฐา ศิระฉายา, ญาณี จงวิสุทธิ์

อ้างอิง

แก้