รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2523


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2523

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
2 พยัคฆ์ (2523) ผู้สร้าง: ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต, จิตติน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดวงชีวัน โกมลเสน ฉายวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2523
7 ป่าช้า (2523) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, มยุรา ธนะบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, ล้อต๊อก, สีเทา
กระต่ายดง (2523) ผู้กำกับ: ธนัญชัย โชคชัย นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, จักร มหาชัย, จักรกฤช พันธุ์ชัย, ทาริกา ธิดาทิตย์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (2523) ผู้สร้าง: เพื่อนโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธิเวช, ปริศนา วงศ์ศิริ ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2523
กากี (2523) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, อำภา ภูษิต
กิ่งทองใบตำแย (2523) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี, สมพงษ์ ตรีบุปผา นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เทพ เทียนชัย, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ครรชิต ขวัญประชา
แก้ว (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, ครรชิต ทิมกุล, มรกต จรรยาดี ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2523
ขวางทางปืน (2523) บทประพันธ์: คมศร โกศลวิจิตร ผู้สร้าง: พรานนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ดามพ์ ดัสกร, ชาคริต พานิชกุล ฉายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
แข่งรัก แข่งรถ (2523) ผู้กำกับ: สมเดช สันติประชา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อำภา ภูษิต, จอห์น อิสรัมย์, อดิเรก แซ่ลิ้ม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ภิญโญ ทองเจือ
คลื่นเสน่หา (2523) ผู้สร้าง: รัตนสิทธิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: นัทที เจษฎา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิภาพร นงนุช, ชูศรี มีสมมนต์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
คาถาพยาบาท (2523) ผู้กำกับ: สุรชัย พันธุฑัต นำแสดงโดย: นิจ อลิสา, สุรเดช ศรีชุ่มสิน, สุภาภรณ์ เมฆพัฒน์, อรรคชัย สังขวนิช
คู่โจร (2523) บทประพันธ์: สลยุทธ ผู้สร้าง: มีคุณสุตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, นันทนา เงากระจ่าง, สมจินต์ ธรรมทัต, เทพ โพธิ์งาม
เครือฟ้า (2523) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม, ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วิยะดา อุมารินทร์
เคหาสน์สีแดง (2523) บทประพันธ์: ดวงดาว ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: อาทร โทณวณิก, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, อำภา ภูษิต, ทูน หิรัญทรัพย์, นันทพร อัมผลิน ฉายวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2523
เงาะป่า (2523) บทพระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์, ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล, เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ภิญโญ ปานนุ้ย ฉายวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
จระเข้ (2523) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พีระศิษฎ์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
จับกัง กรรมกรเต็มขั้น (2523) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริโย มโนรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ลักษณ์ อภิชาติ, นพดล ดวงพร, ชูศรี มีสมมนต์
จากครูด้วยดวงใจ (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, มยุรา ธนะบุตร, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ดอน สอนระเบียบ ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2523
จากเธอที่เขาพิงกัน (2523) ผู้สร้าง: อาร์.เอส.โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วาสนา สิทธิเวช, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิทยา สุขดำรงค์ ฉายวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2523
เจมส์แบน 007 น้ำพริกไทยเนื้อแท้ (2523) ผู้สร้าง: ซุปเปอร์สตาร์ ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล, ชาย นิมิตโชตินัย, ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ นำแสดงโดย: เทพ เทียนชัย, ล้อต๊อก, ศุภลักษณ์ อยู่เย็น, มนทิพย์ ชรินทร, นทีกานต์ นาคะเสโณ ฉายวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2523
เจ้าพายุ (2523) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
ฉุยฉาย (2523) ผู้สร้าง: อาร์สกราเตีย อาร์ติส ผู้กำกับ: รพีพร, สุริยน ดวงทองดี, สังเวียน หาญบุญตรง นำแสดงโดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, สมภพ เบญจาธิกุล, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2523
ชายชาติเสือ (2523) ผู้สร้าง: สากลสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นันทนา เงากระจ่าง, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สยาม สุริยา, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2523
ช่างเขาเถอะ (2523) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: ธรรมจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, ดวงชีวัน โกมลเสน, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2523
ซาตานที่รัก (2523) ผู้กำกับ: สมวงศ์ นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, สัญลักษณ์ ศรีสุวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์
ดอกแก้ว (2523) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เผด็จ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, วิฑูรย์ กรุณา ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2523
ดอกโสนบานเช้า (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ชลิต เฟื่องอารมย์, อรชุมา ธีรวรรณ ฉายวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2523
ดุ๊ยดุ่ย (2523) นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ล้อต๊อก, พิภพ ภู่ภิญโญ, ผจญ ดวงขจร
เดิมพันชีวิต (2523) นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, เปรมา พรหมพงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วิยะดา อุมารินทร์, เศรษฐา ศิระฉายา
ด่านเสือเต้น (2523) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, แสงแข บุญเรือง, สมภพ เบญจาธิกุล, วิทยา สุขดำรงค์ ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2523
ตาพระยาบ้าเลือด (2523) ผู้กำกับ: ประมินทร์ จารุจารีต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, ทักษิน แจ่มผล, สุรสิทธิ์ สัตย์วงศ์, สุริยา ชินพันธ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สีเทา
ตามล่า (2523) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
เต่ากินผักบุ้ง (2523) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: เทียนชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไกรสร แสงอนันต์, อำภา ภูษิต ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
เต้าฮวยไล้เหลี่ยว (2523) ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, โป๋ เป่าปี่, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2523
ถึงอย่างไรก็รัก (2523) ผู้สร้าง: ภคินีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สามารถ บริบูรณ์เวช, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2523
แถมแหลกแจกสะบัด (2523) ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อำภา ภูษิต, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ทหารเกณฑ์ ภาค1 (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ล้อต๊อก, เศรษฐา ศิระฉายา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สีเทา ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
ทหารเกณฑ์ ภาค2 (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทนงศักดิ์, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2523
ทองผาภูมิ (2523) บทประพันธ์: สีหราช ผู้สร้าง: อาร์.เอส.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, จารุณี สุขสวัสดิ์, พิศาล อัครเศรณี, มนตรี เจนอักษร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ปรัชญา อัครพล, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2523
เทพเจ้าบ้านบางปูน (2523) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วัลลภา วรรณพร, สิงห์ มิลินทราศัย, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สยุมภู ทศพล, ต้น โตมร ฉายวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
นรกสาว (2523) ผู้กำกับ: อาษา ติปยานนท์ นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, สมบัติ เมทะนี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ศศิมา สิงห์ศิริ, อุมา ไอยทิพย์, ศิระดา ศิริวัฒน์
นักฆ่ามหาประลัย (2523) บทประพันธ์: สยุมภู ทศพล ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, ดวงชีวัน โกมลเสน ฉายวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
นักเลงตาทิพย์ (2523) ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, จตุพล ภูอภิรมย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523
นายอำเภอคนใหม่ (2523) บทประพันธ์: ธวัชรินทร์ แสงเพชร ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2523
นายฮ้อยทมิฬ (2523) บทประพันธ์: คำพูน บุญทวี ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รณ ฤทธิชัย, สลิตตา กระแสนิธิ, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
บัวสีน้ำเงิน (2523) ผู้สร้าง: พี 78 ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: ปนัดดา โกมารทัต, สมบัติ เมทะนี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรสา พรหมประทาน, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
บัวแก้วบัวทอง (2523) นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, รัชนู บุญชูดวง, เยาวเรศ นิสากร, ศิรดา ประเสริฐกันย์
บุญเพ็งหีบเหล็ก (2523) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สลิตตา กระแสนิธิ, ลักษณ์ อภิชาติ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สีเทา ฉายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2523
บ้านหนองเสือ (2523) ผู้กำกับ: นพรัตน์ นำแสดงโดย: ปฐมพงศ์ สิงหะ, นันทนา เงากระจ่าง
เป๋อจอมเปิ่น (2523) ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: เทพ เทียนชัย, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, รอง เค้ามูลคดี, บ้วน สะบัดช่อ, สีเทา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ผัวนอกคอก (2523) ผู้กำกับ: สมาน ทองทรัพย์สินธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วาสนา สิทธิเวช, สุวิน สว่างรัตน์, มนัส บุญยเกียรติ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, เสน่หา หอทิพย์
ผิดหรือที่จะรัก (2523) ผู้สร้าง: เอ็ม.เอส.โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิฑูรย์ กรุณา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อรัญญา นามวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา
ผีหัวขาด (2523) บทประพันธ์: ทวี วิษณุกร ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิธิต อุตสาหจิต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วาสนา สิทธิเวช, รุ่งนภา กลมกล่อม, ล้อต๊อก, เศรษฐา ศิระฉายา, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2523
ผู้หญิง (2523) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อาพร โทณะวณิก, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ฉายวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2523
ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน (2523) บทประพันธ์: ชัย ราชวัตร ผู้สร้าง: แอ๊คส์ & อาร์ตส์พิคเจอร์ ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นพดล ดวงพร, สมจินต์ ธรรมทัต, โปรยชัย ชโลมเวียง, พัทยา ลดาวัลย์, เศรษฐา ศิระฉายา
ผ่าปืน (2523) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์, มานพ อัศวเทพ, ดวงชีวัน โกมลเสน, วนิดา ประพิมพันธ์
ผ้าขะม้าแดง (2523) ผู้กำกับ: จตุจักร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วิยะดา อุมารินทร์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, นิตยา สุภาพงษ์, แม้นมาศ เรืองอนันต์, สลิตตา กระแสนิธิ
ฝนตกแดดออก (2523) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: โคลีเซียมฟิล์ม ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, เศรษฐา ศิระฉายา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ฝนใต้ (2523) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2523
พจมาน สว่างวงศ์ (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ทาริกา ธิดาทิตย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ (2523) บทประพันธ์: สุวรรณี สุคนธา ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อำภา ภูษิต, สมบัติ เมทะนี, ยอดสร้อย โกมารชุน, รุ่งนภา กลมกล่อม ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2523
พ่อจ๋า (2523) ผู้สร้าง: เสรีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: สุประวัติ ปัทมสูตร นำแสดงโดย: นันทิดา แก้วบัวสาย, สรพงศ์ ชาตรี, ธิติมา สังขพิทักษ์, วิฑูรย์ กรุณา, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523
พ่อหอยโข่ง (2523) นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เทพ เทียนชัย, ล้อต๊อก, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สายัณห์ สัญญา ฉายวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
ไฟนรกขุมโลกันต์ (2523) บทประพันธ์: ชาติ ทรนง ผู้สร้าง: กมลโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นิจ อลิสา, มานพ อัศวเทพ, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ฉายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
มนต์รักขนมครก (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, อัจฉรา รอดศาสตรา, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองแถม เขียวแสงใส, ก๊กเฮง ฉายวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2523
มันมือเสือ (2523) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, สมชาย คุณปลื้ม, นาท ภูวนัย, ยอดสร้อย โกมารชุน, มานพ อัศวเทพ
เมียสั่งทางไปรษณีย์ (2523) ผู้กำกับ: ชูศรี มีสมมนต์ นำแสดงโดย: สุพรรษา เนื่องภิรมย์, สรพงศ์ ชาตรี, อำภา ภูษิต, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2523
ยอดตาหลก (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, เทพ เทียนชัย, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, ลลนา สุลาวัลย์, สิริธนา หงส์โสภณ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
รักเธอ...สุดหัวใจ (2523) ผู้กำกับ: สุประวัติ ปัทมสูตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วาสนา สิทธิเวช, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
รักประกาศิต (2523) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร ฉายวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2523
รุ้งเพชร (2523) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: บริษัท ซินนีแลบ จำกัด ผู้กำกับ: พรพจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นันทิดา แก้วบัวสาย, นันทนา เงากระจ่าง, ธิติมา สังขพิทักษ์
ละอองดาว (2523) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, มนตรี เจนอักษร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สิงห์ มิลินทราศัย ฉายวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
ลูกทุ่งดิสโก้ (2523) ผู้สร้าง: พี.78 โปรดักชั่น ผู้กำกับ: จารุชาติ นำแสดงโดย: เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ช.อ้น ณ บางช้าง, เศรษฐา ศิระฉายา, เพ็ญพร ไพฑูรย์, นวลปรางค์ ตรีชิต ฉายวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2523
วัยสวิง (2523) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, นิภาพร นงนุช, ไกรลาศ เกรียงไกร, ทาริกา ธิดาทิตย์, นวลปรางค์ ตรีชิต ฉายวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2523
วีรบุรุษหนองตากยา (2523) ผู้สร้าง: สิริรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, วรรณี ปรีดา
สะใภ้นิโกร (2523) ผู้สร้าง: แมวไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สลิตตา กระแสนิธิ, วิยะดา อุมารินทร์, สมชาติ ประชาไท, เจนนี่ คาร์เตอร์, ด.ญ.ปู จินดานุช
สิงห์จ้าวพยัคฆ์ (2523) นำแสดงโดย: ไชยยัณห์ สรไกร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, หลิวหงอี้, หมีเซียะ, ลักษณ์ อภิชาติ, ดามพ์ ดัสกร
สื่อรักแสนรู้ (2523) ผู้สร้าง: นิวัฒน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
สู้ยิบตา (2523) ผู้กำกับ: ชิต ไทรทอง นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ลลนา สุลาวัลย์, ลักษณ์ อภิชาติ, สุพรรณี จิตต์เที่ยง
สู้อย่างสิงห์ (2523) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, มยุรา ธนะบุตร
เสียงซึงที่สันทราย (2523) ผู้สร้าง: ทรัพย์ประเสริฐภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ วัชรา, สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, จรัล มโนเพ็ชร, รุ่งนภา กลมกล่อม ฉายวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
เสือน้อย (2523) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: ไพโรจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2523
หงส์หยก (2523) ผู้สร้าง: สันติสุชาสโคป ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หมีเซียะ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ชุมพร เทพพิทักษ์, วิทยา สุขดำรงค์
หนึ่งน้องนางเดียว (2523) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: วิชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: โกมินทร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ณัฐ ไชยยงค์, ชูศรี มีสมมนต์, เกษม สุวรรณภาค
หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ (2523) ผู้กำกับ: ชัย พิริยะ นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, มธุรส รัตนา, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร
หยาดพิรุณ (2523) บทประพันธ์: นราวดี ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: พันเทพ อรรถไกรวัลวที นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปนัดดา โกมารทัต, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2523
หลวงตา (2523) บทประพันธ์: แพร เยื่อไม้ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, จตุพล ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, รอง เค้ามูลคดี, ทาริกา ธิดาทิตย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2523
เหนือนักเลง (2523) ผู้สร้าง: สันติสุชาสโคป ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รสริน จันทรา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ลักษณ์ อภิชาติ, ดามพ์ ดัสกร, เทพ เทียนชัย ฉายวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
อารมณ์ (2523) ผู้กำกับ: จักรัตน์ วีรสาร นำแสดงโดย: ชลิต เฟื่องอารมย์, นันทนา เงากระจ่าง, โรเบิร์ต (ทูน) หิรัญทรัพย์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, กาญจนา นาควัชระ
อารีดัง (2523) บทประพันธ์: พลาย มะลิวัลย์ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, วาสนา สิทธิเวช, ชอง ซุน มี, ไกรลาศ เกรียงไกร, คาง เค ซิก, มินวู ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2523
อินทรีแดง ตอนพรายมหากาฬ (2523) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: พาราไดซ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
อีพริ้ง คนเริงเมือง (2523) บทประพันธ์: สุวรรณี สุคนธา ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: วิยะดา อุมารินทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, นพพล โกมารชุน, รณ ฤทธิชัย, ส.อาสนจินดา, อุเทน บุญยงค์ ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2523
อุกาฟ้าเหลือง (2523) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: ยมนา ชาตรี, อรวรรณ เชื้อทอง, ส.อาสนจินดา, กิตติ ดัสกร, เตือนตา ตรีมงคล, โสธร รุ่งเรือง
ไอ้ขุนเพลง (2523) ผู้สร้าง: เมตตาโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ไพรวัลย์ ลูกเพชร, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิดา สุขสันต์, กรุง ศรีวิไล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ส.อาสนจินดา, ดามพ์ ดัสกร, สีเทา ฉายวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2523
ไอ้จู๋ (2523) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อภิศักดิ์ เจตสมมา, ปาริจฉัตร นนทรี, ธานี ศรีสว่าง ฉายวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2523
ไอ้ถึกทหารโข่ง (2523) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นันทิดา แก้วบัวสาย, เทพ เทียนชัย, ล้อต๊อก, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้หนังเหนียว (2523) ผู้กำกับ: วัชระ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ล้อต๊อก, สีเทา, ชูศรี มีสมมนต์, พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ฉายวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2523

อ้างอิง แก้