ละอองดาว (ภาพยนตร์)

ละอองดาว เป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของพนมเทียน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2540 ผู้ล่วงลับ ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี 2507 สร้างโดยบริษัทภาพยนตร์สหนาวีไทย จากการกำกับของส. อาสนจินดา นำแสดงโดยสมบัติ เมทะนี และพิศมัย วิไลศักดิ์[1]

ละอองดาว
กำกับส. อาสนจินดา
อำนวยการสร้างสุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
นักแสดงนำ
ถ่ายภาพฉลอง ภักดีวิจิตร
บริษัทผู้สร้าง
ภาพยนตร์สหนาวีไทย
ผู้จัดจำหน่ายวัชรภาพยนตร์
วันฉาย2507 (2507)
ประเทศไทย
ภาษาไทย

ครั้งที่ 2 สร้างโดย อัครเศรณีโปรดักชั่น เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2523 จากการกำกับและนำแสดงของพิศาล อัครเศรณี ร่วมด้วย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์[2]

อ้างอิง แก้