รายชื่อธงในประเทศกัมพูชา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกัมพูชาอย่างสังเขป

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
  2536 - ปัจจุบัน ธงชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้ธงแบบเดียวกับสมัย พ.ศ. 2491 - 2512

ธงพระอิสริยยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
  พ.ศ. 2406 - 2536 ธงพระอิสริยยศมหาราชของกัมพูชา ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีแดง พื้นในสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปพระขรรค์บนพานแว่นฟ้าภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีฉัตร 5 ชั้นขนาบสองข้าง
  พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางเป็นรูปตราแผ่นดินของกัมพูชา

ธงราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน ธงรัฐสภากัมพูชา ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของรัฐสภา
  ธงศุลกากรกัมพูชา ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการของศุลกากร[1]
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงไปรษณีย์กัมพูชา ธงพื้นสีขาว มุมบนคันธงมีธงชาติ ปลายธงมีตราไปรษณีย์
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงคณะกรรมการบริหารจัดการสาธารณะภัยแห่งชาติกัมพูชา ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราราชการคณะกรรมการบริหารจัดการสาธารณภัยแห่งชาติ

ธงทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
พ.ศ. 2491 - 2513
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
ธงชัยเฉลิมพล ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธง มีตราหน่วย ประกอบนามหน่วยด้วยอักษรเขมร สีเหลือง
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพกัมพูชา
ธงประจำกองทัพบกกัมพูชา
ธงประจำกองทัพเรือกัมพูชา
[[ไฟล์:|150px]] พ.ศ. 2491 - 2513 ธงฉาน ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราอาร์มธงชาติประกอบสมอไขว้สีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ใช้ธงชาติในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436 - 2491) เป็นธงฉาน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพอากาศกัมพูชา Air force ensign with the Cambodian flag in the canton and the Royal Cambodian Air Force roundel in the fly
พ.ศ. 2513 - 2518 Ensign of the Khmer Air Force Air force ensign with the red field superimposed by white Angkor Wat in the canton and the Khmer Air Force roundel in the fly
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ธงประจำกองราชอาวุธหัตถ์ ธงพื้นสีน้ำเงิน ใจกลางธงมีตราราชการกองราชอาวุธหัตถ์

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ธง ลักษณะของธง
  ก่อน พ.ศ. 2406 ยุคมืดของกัมพูชา ธงสามเหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลืองขอบสีเขียว
  2406 - 2491 ธงราชอาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีน้ำเงิน พื้นในสีแดง กลางมีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว
  2485 - 2488 ธงกัมพูชาสมัยภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กลางธงมีรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดงขอบเส้นสีขาว ที่มุมทั้ง 4 มุม และกลางรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีสีเหลี่ยมจัตุรัสสีขาวทึบวางซ้อนทับอีกชั้นหนึ่ง
  2491 - 2512 ธงชาติราชอาณาจักรกัมพูชา (พ.ศ. 2497–2513) ธงสามแถบแนวนอน (แดง-น้ำเงิน-แดง) กลางธงมีรูปปราสาทหินนครวัด 3 ยอด
  2512 - 2519 ธงชาติสาธารณรัฐเขมร (สมัยนายพลลอนนอล) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมสีแดง ด้านกว้างและด้านยาวนั้นมีความยาวเป็นกึ่งหนึ่งของธงผืนใหญ่ ภายในบรรจุรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว ที่ด้านข้างรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนั้นมีดาวสีขาว 3 ดวง หมายถึง ชาติ ศาสนา ระบอบสาธารณรัฐ โดยมีนัยความหมายแฝงดังนี้
  2519 - 2522 ธงชาติกัมพูชาประชาธิปไตย (สมัยเขมรแดง) ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีเหลืองอยู่ตรงกลาง
  2522 - 2532 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ลักษณะคล้ายธงชาติกัมพูชาประชาธิปไตย แต่เปลี่ยนรูปปราสาทนครวัดจาก 3 ยอด เป็น 5 ยอด
  2532 - 2534 ธงชาติรัฐกัมพูชา ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งพื้นธงเป็น 2 แถบตามแนวนอน แถบบนสีแดง แถบล่างสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปปปราสาทหินนครวัด 5 ยอดสีเหลือง
  2535 - พ.ศ. 2536 ธงชาติรัฐกัมพูชา ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ ธงสี่เหลียมผืนผ้าพื้นสีฟ้าอ่อน กลางธงเป็นรูปแผนที่ประเทศกัมพูชา ภายในแผนที่ดังกล่าวมีอักษรเขมรแบบอักษรมูลสีเดียวกับพื้นธงจารึกชื่อประเทศไว้ว่า " កម្ពុជា"

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Organization" (ภาษาอังกฤษ). General Department of Customs and Excise of Cambodia. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-12-02. สืบค้นเมื่อ 2020-06-25.

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา