• 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 – 25 มิถุนายน ค.ศ. 2022 (3 ปี 353 วัน) J U

Yui Nagase T28-537 NHDTA-600R IBW-807 NHDTA-503 NHDTB-120 NHDTB-352

อัจฉริยะครอบจักรวาลตะวันตกแก้ไข

อัจฉริยะครอบจักรวาลตะวันออกแก้ไข