โอเลอ เรอเมอร์

นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก

โอเลอ เครสเตินเซิน เรอเมอร์ (เดนมาร์ก: Ole Christensen Rømer, 25 กันยายน พ.ศ. 2187 - 19 กันยายน พ.ศ. 2253) เป็นนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก เป็นคนแรกที่คิดค้นวิธีวัดอัตราเร็วของแสง

โอเลอ เรอเมอร์