เอมเพโดคลีส

เอมเพโดคลีส (อังกฤษ: Empedocles) เป็นนักปรัชญาชาวกรีกเกิดที่เมืองอาร์เจนตุม เกาะซิซิลีเมื่อ พ.ศ. 48 และเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 108 เขาเป็นผู้ที่นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นทั้งนักปรัชญา นักการเมือง แพทย์ กวี และนักวาทศิลป์ แนวคิดทางปรัชญาของเขานั้นพยายามรวมปรัชญาของพาร์เมนิดีสและเฮราคลิตุสเข้าด้วยกันโดยถือว่าภวันต์และอนิจจภาวะล้วนเป็นจริง โดยภวันต์คือธาตุทั้งสี่ อนิจจภาวะเป็นผลของธาตุทั้งสี่ และธาตุทั้งสี่นี้จัดเป็นปฐมธาตุ และยังเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วย

เอมเพโดคลีส

อ้างอิงแก้ไข

  • ฟื้น ดอกบัว. ปวงปรัชญากรีก. กทม. ศยาม. 2555 หน้า 79-82