ธาตุคลาสสิก หมายถึง มโนทัศน์ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ (ชาวกรีกโบราณเพิ่มธาตุอีเทอร์หรือธาตุสวรรค์ด้วย) ซึ่งมีการเสนอเพื่ออธิบายธรรมชาติและความซับซ้อนของสสารทั้งปวงให้อยู่ในสสารอย่างง่าย[1][2] วัฒนธรรมโบราณกรีก เปอร์เซีย บาบิโลเนีย ญี่ปุ่น ทิเบตและอินเดียมีธาตุเหล่านี้เหมือนกัน บางทีมีธาตุที่ห้าชื่อ ธาตุว่าง (void) ส่วนธาตุตามระบบอู่เซียงของจีนประกอบด้วยไม้ (木) ไฟ (火) ดิน (土) โลหะ (金) และน้ำ (水) อย่างไรก็ดี ความเชื่อของจีนอธิบายในแง่ของพลังงานหรือการเปลี่ยนรูปมากกว่าเป็นชนิดของวัตถุ

ชุดจุลประติมากรรมบุคลาธิษฐานของธาตุทั้งสี่ศิลปะโรโกโก, ทศวรรษ 1760, เครื่องถ้วยเปลือกไข่เชลซี

อ้างอิง

แก้
  1. Boyd, T.J.M.; Sanderson, J.J. (2003). The Physics of Plasmas. Cambridge University Press. p. 1. ISBN 9780521459129. LCCN 2002024654.
  2. Ball, P. (2004). The Elements: A Very Short Introduction. Very Short Introductions. OUP Oxford. p. 33. ISBN 9780191578250.