เฮราคลิตุส[1]ชาวเอเฟซัส (อังกฤษ: Heraclitus the Ephesian; กรีกโบราณ: Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος — Hērákleitos ho Ephésios) (ราว 535 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 475 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักปรัชญายุคก่อนโสกราตีสชาวกรีกผู้ที่เดิมมาจากเอเฟซัสใน ไอโอเนียบนฝั่งทะเลอานาโตเลีย

เฮราคลิตุส
Heraclitus, Johannes Moreelse.jpg
เกิดราว 535 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เสียชีวิต475 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ยุคปรัชญาโบราณ
แนวทางนักปรัชญาตะวันตก
สำนักไม่ถือว่าอยู่ในตระกูลความคิดใด
แต่ต่อมาถือว่าเป็น “ปรัชญาเฮราคลิเชียน”
ความสนใจหลัก
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ รัฐศาสตร์
แนวคิดเด่น
กฎจักรวาล การไหล

เฮราคลิตุสเป็นที่รู้จักกันในปรัชญาของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และกฎจักรวาล (Logos) เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ในปัจจุบันเฮราคลิตุสมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อฟรีดริช นีทเชอในปรัชญาของ space และ time จากประโยค “ท่านไม่สามารถจะก้าวลงไปในแม่น้ำเดียวกันเป็นครั้งที่สองเพราะแม่น้ำสายอื่นไหลมาสู่ตัวท่าน”[2]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 156
 2. Quoted by Plato in Cratylus, 402a (DK22A6).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • Elpenor. "Heraclitus: The Word is Common". The Greek Word: Three Millenia of Greek Literature. Elpenor. สืบค้นเมื่อ 2007-10-10. Heraclitus bilingual anthology from DK in Greek and English, side by side, the translations being provided by the organization, Elpenor.
 • Graham, Daniel W. (2006). "Heraclitus". The Internet Encyclopedia of Philosophy. The editors. สืบค้นเมื่อ 2007-10-09.
 • Harris, William, translator (1994). "Heraclitus: The Complete Fragments: Translation and Commentary and The Greek Text" (pdf). Humanities and the Liberal Arts: Greek Language and Literature: Text and Commentary. Middlebury College. สืบค้นเมื่อ 2007-10-09. Greek and English with DK numbers and commentary.
 • "Heraclitus the Obscure: The Father of the Doctrine of Flux and the Unity of Opposites". Archimedes' Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2007-11-09. Text and selected aphorisms in Greek, English, Italian and French.
 • Hooker, Richard (1996). "Heraclitus". World Civilizations: An Internet Classroom and Anthology: Greek Philosophy. Washington State University. สืบค้นเมื่อ 2007-10-11. Selected fragments translated by Hooker.
 • Hoyt, Randy (2002). "The Fragments of Heraclitus". สืบค้นเมื่อ 2007-10-09. The fragments also cited in DK in Greek (Unicode) with the English translations of John Burnet (see Bibliography).
 • Knierim, Thomas (2007). "Heraclitus: (Ephesus, around 500 BC)". thebigview.com. Essay on the flux and fire philosophy of Heraclitus.
 • Lancereau, M. Daniel (2007). "Heraclitus". Philoctetes: ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. สืบค้นเมื่อ 2007-10-10. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help) Site with links to pdf's containing the fragments of DK in Greek (Unicode) with the English translations of John Burnet (see Bibliography) and translations into French, either in parallel columns or interlinear, with links on the lexical items to Perseus dictionaries. Includes also Heraclitus article from Encyclopædia Britannica Eleventh Edition.
 • Magnus, Magus. "The Turning".
 • Stamatellos, Giannis. "Heraclitus of Ephesus: Life and Work". สืบค้นเมื่อ 2007-10-12.
 • Trix. "Heraclitus' Epistemological Views". sym•pos•i•a: σψμποσια: the online philosophy journal. Archived from the original on 2007-09-29. สืบค้นเมื่อ 2007-10-10.
 • Osho. "Osho discourse on Heraclitus,The Hidden Harmony" (PDF).
 • "Heraclitus Series". Heraclitus' fragments rendered into the language of deductive logic on Triple Canopy (online magazine).