อานักซีเมแนส

(เปลี่ยนทางจาก แอแนกซิมินีส)

อานักซีเมแนสแห่งมีแลโตส (กรีก: Ἀναξιμένης ὁ Μιλήσιος, Anaximénēs ho Mīlḗsios, [a.nak.si.mé.nɛːs]) หรือ แอแนกซิมินีส (อังกฤษ: Anaximenes) เป็นนักปรัชญาชาวกรีก เกิดที่เมืองมีแลโตสเมื่อก่อนพุทธศักราช 45 ปี และเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 19 เป็นศิษย์ของอานักซีมันโดรสและปาร์เมนีแดส ปรัชญาของเขาต่างออกไปโดยเห็นว่าทั้งน้ำและอนันตภาวะต่างไม่ใช่ปฐมธาตุ แต่ปฐมธาตุคืออากาศหรืออีเทอร์ในภาษากรีก และโลกลอยคว้างอยู่ในอากาศไม่ได้ลอยอยู่ในน้ำ

แอแนกซิมินีส

อ้างอิง แก้

  • ฟื้น ดอกบัว. ปวงปรัชญากรีก. กทม. ศยาม. 2555 หน้า 47 – 49