เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล (เยอรมัน: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ออกเสียง: [ˈɡeɔɐ̯k ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪç ˈheːɡəl]; 27 สิงหาคม ค.ศ. 1770 – 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันในช่วงปลายยุคภูมิธรรม เฮเกิลเป็นนักปรัชญาคนสำคัญของโลกตะวันตก งานเขียนหลายชิ้นของเขามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อปรัชญากลุ่มต่าง ๆ อาทิ ปรัชญาภาคพื้นทวีป (continental philosophy) ปรัชญาวิเคราะห์ (analytical philosophy) และลัทธิมากซ์[1]

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล
G.W.F. Hegel (by Sichling, after Sebbers).jpg
เกิด27 สิงหาคม ค.ศ. 1770(1770-08-27)
ชตุทท์การ์ท เวือร์ทเทิมแบร์ค
เสียชีวิต14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831 (61 ปี)
เบอร์ลิน  ปรัสเซีย
ถิ่นพำนักเยอรมนี
สัญชาติเยอรมัน
ยุคปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 19
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักจิตนิยมเยอรมัน (German idealism)
ปรัชญาเฮเกเลียน (Hegelianism)
ประวัติศาสตร์นิยม (historicism)
ความสนใจหลัก
ตรรกศาสตร์ · จริยศาสตร์ · ศาสนา
ปรัชญาประวัติศาสตร์
อภิปรัชญา · ญาณวิทยา
ปรัชญาการเมือง
แนวคิดเด่น
จิตนิยมสัมบูรณ์ (absolute idealism) · วิภาษวิธี (dialectic)
วิภาษวิธีของนายกับทาส (master–slave dialectic) · Sublation
ลายมือชื่อ
Hegel Unterschrift.svg

อ้างอิงแก้ไข

  1. "One of the few things on which the analysts, pragmatists, and existentialists agree with the dialectical theologians is that Hegel is to be repudiated: their attitude toward Kant, Aristotle, Plato, and the other great philosophers is not at all unanimous even within each movement; but opposition to Hegel is part of the platform of all four, and of the Marxists, too." Walter Kaufmann, "The Hegel Myth and Its Method", in From Shakespeare to Existentialism: Studies in Poetry, Religion, and Philosophy by Walter Kaufmann, Beacon Press, Boston 1959, page 88-119

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข