บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ภูมิภาคโบราณแห่งอานาโตเลีย
ไอโอเนีย (Ἰωνία)
Delos, former Ionian center
ที่ตั้ง อานาโตเลียตะวันตก
ฐานะของรัฐ: ศตวรรษที่ 7-6 ก่อนคริสต์ศักราช (ในฐานะ Ionian League)
ภาษา ภาษากรีกไอโอนิค
เมืองใหญ่ที่สุด เดลอส
จังหวัดเปอร์เซีย Yauna
จังหวัดโรมัน เอเชีย
Location of Ionia within Anatolia

ไอโอเนีย (ภาษากรีกโบราณ: Ἰωνία หรือ Ἰωνίη, อังกฤษ: Ionia) หรือเยาวนะ[1] เป็นภูมิภาคโบราณที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งทะเลอานาโตเลียในประเทศตุรกีปัจจุบัน ไอโอเนียเป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ติดกับอิซเมียร์ที่เดิมคือสเมอร์นา

ชาวไอโอเนียแก้ไข

ชาวไอโอเนีย (กรีกโบราณ: Ἴωνες; รูปเอกพจน์: Ἴων) เป็น 1 ในจำนวน 4 เผ่าพันธ์ ตามลักษณะที่ชาวกรีกเชื่อว่าชาติของตนเคยถูกแยกออกในสมัยโบราณ อีกสามเผ่า ได้แก่ ชาวดอเรียน ชาวอีโอเลียน และชาวอะคีอัน ภาษากรีกสำเนียงไอโอเนีย เป็นหนึ่งในสามสำเนียงภาษาของโลกอารยธรรมกรีก ควบคู่กับภาษากรีกสำเนียงดอเรียน และสำเนียงอีโอเลียน มีนักวิชาการที่สำคัญอยู่มากมาย อาทิ เธลีส(Thales 624-547B.C )อะแนกซิแมนเดอร์ (Anaximander 611-547B.C.) พีทาโกรัส (Pythagoras 560-475B.C.)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ไอโอเนีย