ถนนนิตโย หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี–นครพนม เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก–ตะวันออก เชื่อมต่อจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนมเข้าด้วยกัน มีระยะทางประมาณ 240.746 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 15

Thai Highway-22.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22
ถนนนิตโย
ถนนนิตโย ฝั่งมุ่งหน้าทิศตะวันตก บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 ในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:240.746 กิโลเมตร (149.593 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-2.svg ถ.ทหาร ใน อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-212.svg ถ.สุนทรวิจิตร ใน อ.เมือง จ.นครพนม
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนนิตโยเริ่มจากบริเวณห้าแยกวงเวียนน้ำพุ ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนทหาร ถนนอุดรดุษฎี ถนนอดุลยเดช และถนนโพศรีทั้งฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของวงเวียน (ถนนทหาร และถนนอุดรดุษฎี เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีเส้นทางไปทางทิศตะวันออก ผ่านเทศบาลตำบลหนองบัวในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ผ่านอำเภอหนองหาน อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง และเข้าสู่เขตจังหวัดสกลนครที่อำเภอสว่างแดนดิน ผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอกุสุมาลย์ และเข้าสู่เขตจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมไปบรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 240.746 กิโลเมตร

ถนนนิตโยเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี-ธาตุนาเวง-นครพนม"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโสภณ นิตตะโย อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ[1]

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ทิศทาง: อุดรธานี−นครพนม
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    อุดรธานี−สกลนคร
อุดรธานี 0.000 ห้าแยกน้ำพุ    ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดหนองคาย    ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดขอนแก่น
3.910 แยกสันตพล     ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี ไป จังหวัดหนองคาย     ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี ไป จังหวัดขอนแก่น
33.833   ทล.2324 ไป อำเภอหนองหาน ไม่มี
34.801 แยกหนองหาน ไม่มี   ทล.2350 ไป อำเภอกุมภวาปี
36.029   ทล.2324 ไป อำเภอหนองหาน ไม่มี
42.687 แยกหนองเม็ก   ทล.2096 ไป อำเภอบ้านดุง ไม่มี
52.060 แยกบ้านต้อง ไม่มี   ทล.2239 ไป อำเภอไชยวาน
สกลนคร 76.867   ทล.2091 ไป อำเภอเจริญศิลป์ ไม่มี
77.068 ไม่มี   ทล.2342 ไป อำเภอส่องดาว
107.299 แยกพังโคน   ทล.222 ไป จังหวัดบึงกาฬ   ทล.227 ไป จังหวัดกาฬสินธุ์
121.325   ทล.2094 ไป อำเภออากาศอำนวย ไม่มี
137.743   ทล.2355 ไป อำเภออากาศอำนวย ไม่มี
160.300 แยกบ้านธาตุ     ถนนนิตโย ไป จังหวัดนครพนม   ทล.241 ไป อำเภอธาตุพนม
ตรงไป:   ทล.2347 ไป จังหวัดสกลนคร
    สกลนคร-นครพนม
สกลนคร 172.161 แยกดอนเชียงบาน   ทล.2346 ไป อำเภอนาหว้า ไม่มี
176.859   ทล.2132 ไป อำเภอศรีสงคราม ไม่มี
192.200   ทล.2028 ไป อำเภอโพนสวรรค์ ไม่มี
นครพนม 213.993 ไม่มี   ทล.2276 ไป อำเภอปลาปาก
236.072 แยกบ้านหนองญาติ ไม่มี   ทล.2033 ไป อำเภอนาแก
240.553 แยกบ้านน้อยหนองเค็ม     ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ไป จังหวัดบึงกาฬ   ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ไป จังหวัดมุกดาหาร
240.746     ถนนสุนทรวิจิตร ไป จังหวัดบึงกาฬ   ถนนสุนทรวิจิตร ไป จังหวัดมุกดาหาร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข