ทางหลวงเอเชียสาย 15

ทางหลวงเอเชียสาย 15 (AH15) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 566 กิโลเมตร (352 ไมล์) เส้นทางเริ่มต้นที่เมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศลาว และสิ้นสุดที่อุดรธานี ประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงเอเชียสาย 1 ไปยังทางหลวงเอเชียสาย 12

ทางหลวงเอเชียสาย 15
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว566 กิโลเมตร (352 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ใน จังหวัดเหงะอาน เวียดนาม
ปลายทางทิศตะวันตก ใน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม
ลาว ลาว
ไทย ไทย
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อเส้นทางที่ผ่าน

แก้

ประเทศเวียดนาม

แก้
  •   ทางหลวงเวียดนาม QL8: วิญ - ก่าวแจว (   )

ประเทศลาว

แก้
  •   ทางหลวงลาว 8: น้ำพาว - เวียงคำ
  •   ทางหลวงลาว 13: เวียงคำ - ท่าแขก (ใช้เส้นทางร่วมกับ  )

ประเทศไทย

แก้