ทางหลวงเอเชียสาย 15

ทางหลวงเอเชียสาย 15 (AH15) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 566 กิโลเมตร (352 ไมล์) เส้นทางเริ่มต้นที่เมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศลาว และสิ้นสุดที่อุดรธานี ประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงเอเชียสาย 1 ไปยังทางหลวงเอเชียสาย 12

AH15-T.svg
ทางหลวงเอเชียสาย 15
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:566 กิโลเมตร (352 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก: ใน จังหวัดเหงะอาน เวียดนาม
ปลายทางทิศตะวันตก: ใน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศ:เวียดนาม เวียดนาม
ลาว ลาว
ไทย ไทย
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อเส้นทางที่ผ่านแก้ไข

ประเทศเวียดนามแก้ไข

  •   ทางหลวงเวียดนาม QL8: วิญ - ก่าวแจว (   )

ประเทศลาวแก้ไข

  •   ทางหลวงลาว 8: น้ำพาว - เวียงคำ
  •   ทางหลวงลาว 13: เวียงคำ - ท่าแขก (ใช้เส้นทางร่วมกับ  )

ประเทศไทยแก้ไข