ถนนนิตโย หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี–นครพนม เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก–ตะวันออก เชื่อมต่อจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนมเข้าด้วยกัน โดยชื่อ“นิตโย”ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโสภณ นิตตะโย อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ โดยมีระยะทางรวมประมาณ 240.746 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 15

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22
ถนนนิตโย
SakhonNakhon-hw22-20090514c.jpg
ถนนนิตโย ฝั่งมุ่งหน้าทิศตะวันตก บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 ในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว240.746 กิโลเมตร (149.593 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ.2493–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.ทหาร ใน อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.สุนทรวิจิตร ใน อ.เมือง จ.นครพนม
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ถนนนิตโยเริ่มจากบริเวณห้าแยกวงเวียนน้ำพุ ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนทหาร ถนนอุดรดุษฎี ถนนอดุลยเดช และถนนโพศรีทั้งฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของวงเวียน (ถนนทหาร และถนนอุดรดุษฎี เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีเส้นทางไปทางทิศตะวันออก ในช่วงแรกมีชื่อว่าถนนโพศรี และเปลี่ยนเป็นชื่อถนนนิตโยเมื่อข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเทศบาลตำบลหนองบัวในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ผ่านอำเภอหนองหาน อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง และเข้าสู่เขตจังหวัดสกลนครที่อำเภอสว่างแดนดิน ผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอกุสุมาลย์ และเข้าสู่เขตจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมไปบรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 240.746 กิโลเมตร

ถนนนิตโยเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี-ธาตุนาเวง-นครพนม"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโสภณ นิตตะโย อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ[1]

แต่เดิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรเท่านั้น โดยได้เริ่มขยายเป็น 4 ช่องจราจรในช่วงอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอำเภอหนองหาน, อำเภอพรรณานิคมถึงบ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร และช่วงท่าอากาศยานนครพนมถึงอำเภอเมืองนครพนม ต่อมาช่วงอำเภอพังโคนถึงอำเภอพรรณานิคมได้รับการขยายเป็นช่วงแรก และช่วงอำเภอหนองหานถึงอำเภอพังโคน และช่วงบ้านท่าแร่ถึงท่าอากาศยานนครพนมได้รับการขยายจนแล้วเสร็จตลอดสายในปี พ.ศ. 2564[2]

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ทิศทาง: อุดรธานี−นครพนม
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนโพศรี ห้าแยกน้ำพุ - ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี 0.000 ห้าแยกน้ำพุ ถนนอุดรดุษฎี ไป จังหวัดหนองคาย ถนนทหาร ไป จังหวัดขอนแก่น
เชื่อมต่อจาก: ถนนโพศรี จาก แยกบ้านเลื่อม
    อุดรธานี−สกลนคร
อุดรธานี 3.910 แยกสันตพล     ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี ไป จังหวัดหนองคาย     ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี ไป จังหวัดขอนแก่น
33.833   ทล.2324 ไป อำเภอหนองหาน ไม่มี
34.801 แยกหนองหาน   ทล.2312 ไป อำเภอพิบูลย์รักษ์, อำเภอเพ็ญ   ทล.2350 ไป อำเภอกุมภวาปี
36.029   ทล.2324 ไป อำเภอหนองหาน ไม่มี
42.687 แยกหนองเม็ก   ทล.2096 ไป อำเภอบ้านดุง อด.2015 ทางหลวงชนบท อด.2015 ไป อำเภอไชยวาน
52.060 แยกบ้านต้อง ไม่มี   ทล.2239 ไป อำเภอไชยวาน
สกลนคร 76.867   ทล.2091 ไป อำเภอเจริญศิลป์ ไม่มี
77.068 แยกสว่างแดนดิน ถนนเจริญชัย ไปวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน   ทล.2342 ไป อำเภอส่องดาว
94.500 แยกดอนเขือง สน.2042 ทางหลวงชนบท สน.2042 ไปบ้านเดื่อศรีคันชัย บรรจบ   ทล.222 สน.2041 ทางหลวงชนบท สน.2041 ไปบ้านโคกกลาง, บ้านเหล่าใหญ่ บรรจบ   ทล.2342
107.299 แยกพังโคน   ทล.222 ไป จังหวัดบึงกาฬ   ทล.227 ไป จังหวัดกาฬสินธุ์
121.325   ทล.2094 ไป อำเภออากาศอำนวย ไม่มี
122.400 เข้า อำเภอพรรณานิคม ไม่มี
137.743 แยกสูงเนิน   ทล.2355 ไป อำเภออากาศอำนวย ไม่มี
139.350 แยกนาหัวบ่อ ถนนนิตโยสายใน เข้าบ้านดงมะไฟ ไม่มี
140.810 แยกดงมะไฟ ถนนนิตโยสายใน เข้าบ้านดงมะไฟ ไม่มี
155.030 แยกบ้านธาตุ     ถนนนิตโย ไป จังหวัดนครพนม   ทล.241 ไป อำเภอธาตุพนม
ตรงไป:   ทล.2347 ไป จังหวัดสกลนคร
    สกลนคร-นครพนม
สกลนคร 156.650 แยกสนามบินสกลนคร ไม่มี 2427 ทล.2427 ไป ท่าอากาศยานสกลนคร
172.161 แยกดอนเชียงบาน   ทล.2346 ไป อำเภอนาหว้า ไม่มี
176.859 แยกท่าแร่   ทล.2132 ไป อำเภอศรีสงคราม ไม่มี
173.003 ไม่มี สน.2013 ทางหลวงชนบท สน.2013 ไป อำเภอโพนนาแก้ว, อำเภอโคกศรีสุพรรณ
192.200   ทล.2028 ไป อำเภอโพนสวรรค์ ไม่มี
นครพนม 213.993 ไม่มี   ทล.2276 ไป อำเภอปลาปาก
236.072 แยกบ้านหนองญาติ ไม่มี   ทล.2033 ไป อำเภอนาแก
240.553 แยกบ้านน้อยหนองเค็ม     ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ไป จังหวัดบึงกาฬ   ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ไป จังหวัดมุกดาหาร
240.746     ถนนสุนทรวิจิตร ไป จังหวัดบึงกาฬ   ถนนสุนทรวิจิตร ไป จังหวัดมุกดาหาร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้