ทางหลวงเอเชียสาย 11

ทางหลวงเอเชียสาย 11 (AH11) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 1,567 กิโลเมตร มีเส้นทางเริ่มต้นทางทิศเหนือที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยแยกมาจากทางหลวงเอเชียสาย 12 มีเส้นทางลงไปทางทิศตะวันออกร่วมกับทางหลวงเอเชียสาย 15 และเลี้ยวไปยังทิศใต้ โดยเส้นทางจะไม่ผ่านประเทศไทย จากนั้นเข้าเขตประเทศกัมพูชา ผ่านพนมเปญ แล้วบรรจบกับทางหลวงเอเชียสาย 1 ที่เมืองพระสีหนุ และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังชายฝั่งอ่าวไทย

Cambodia road sign G3-05(AH11).svg
ทางหลวงเอเชียสาย 11
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:1,567 กิโลเมตร (974 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:เวียงจันทน์ ประเทศลาว
ปลายทิศใต้:เมืองพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศ:ลาว ลาว
ประเทศกัมพูชา กัมพูชา
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อทางหลวงที่ผ่านแก้ไข

ประเทศลาวแก้ไข

ประเทศกัมพูชาแก้ไข