ทางหลวงเอเชียสาย 11

ทางหลวงเอเชียสาย 11 (AH11) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 1,567 กิโลเมตร มีเส้นทางเริ่มต้นทางทิศเหนือที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยแยกมาจากทางหลวงเอเชียสาย 12 มีเส้นทางลงไปทางทิศตะวันออกร่วมกับทางหลวงเอเชียสาย 15 และเลี้ยวไปยังทิศใต้ โดยเส้นทางจะไม่ผ่านประเทศไทย จากนั้นเข้าเขตประเทศกัมพูชา ผ่านพนมเปญ แล้วบรรจบกับทางหลวงเอเชียสาย 1 ที่เมืองพระสีหนุ และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังชายฝั่งอ่าวไทย

ทางหลวงเอเชียสาย 11
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1,567 กิโลเมตร (974 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ใน เวียงจันทน์ ประเทศลาว
  ใน เมือง ท่าแขก ประเทศลาว
ใน เมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว
ปลายทางทิศใต้ ใน เมืองพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศลาว ลาว
กัมพูชา กัมพูชา
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อทางหลวงที่ผ่าน

แก้

ประเทศลาว

แก้

ประเทศกัมพูชา

แก้